Manuálna aktualizácia nastavení operátora na iPhone alebo iPade

Prostredníctvom aktualizácií nastavení operátora môže váš operátor aktualizovať nastavenia siete a súvisiace nastavenia, a tým zlepšovať možnosti pripojenia k mobilnej sieti a jej výkon. Prostredníctvom aktualizácií nastavení operátora sa tiež môže pridať podpora nových funkcií, ako napríklad volania cez 5G alebo Wi-Fi.

Ak je k dispozícii aktualizácia nastavení operátora, zobrazí sa výzva na jej inštaláciu. Inštalácia trvá menej ako jednu minútu a zariadenie môžete naďalej normálne používať. Ak operátor vydá povinnú aktualizáciu, namiesto tlačidla Aktualizovať sa zobrazí tlačidlo OK, ktoré vás má informovať o tom, že aktualizácia sa stiahla a nainštalovala.

Ak hlásenie o inštalácii zrušíte, nastavenia operátora môžete manuálne aktualizovať takto:

  1. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti alebo mobilnej sieti.
  2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie.
  3. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aktualizáciu operátora.

Ak máte v iPhone alebo iPade nastavenú novú eSIM kartu alebo ak doň vložíte novú SIM kartu, možno bude potrebné stiahnuť si nastavenia nového operátora.

Ak chcete zistiť verziu nastavení operátora vo svojom zariadení, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrite sa vedľa položky Operátor. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie týkajúce sa operátora, klepnite na číslo verzie. Ak si chcete overiť, či máte nainštalované najnovšie nastavenia operátora, kontaktujte svojho operátora.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: