Aktualizácia nastavení operátora v iPhone alebo iPade

Prečítajte si informácie o aktualizáciách nastavení operátora pre iPhone alebo iPad.

Prostredníctvom aktualizácií nastavení operátora môže váš operátor aktualizovať nastavenia siete a súvisiace nastavenia, a tým zlepšovať možnosti pripojenia k mobilnej sieti a jej výkon. Aktualizácie nastavení operátora môžu tiež pridávať podporu funkcií ako VoLTE alebo Volania cez Wi-Fi. Ďalšie informácie o aktualizáciách nastavení operátora môžete získať od príslušného operátora.

Ak je k dispozícii aktualizácia nastavení operátora, zobrazí sa výzva na jej inštaláciu. Ak operátor vydá povinnú aktualizáciu, namiesto tlačidla Aktualizovať sa zobrazí tlačidlo OK, ktoré vás má informovať o tom, že aktualizácia sa stiahla a nainštalovala.

Kontrolu dostupnosti aktualizácie nastavení operátora a jej inštaláciu môžete vykonať aj ručne podľa nasledujúcich krokov:

  1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
  2. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa možnosť aktualizácie nastavení operátora.

Ak chcete zistiť verziu nastavení operátora vo svojom zariadení, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Informácie a pozrite sa vedľa položky Operátor. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie týkajúce sa operátora, klepnite na číslo verzie.

Ak do iPhonu alebo iPadu vložíte novú SIM kartu, budete si musieť stiahnuť nastavenia nového operátora.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: