Zmena, pridanie alebo odstránenie spôsobov platby účtu Apple ID

Platobné údaje účtu Apple ID môžete zmeniť v menu Nastavenia na iPhone, iPade alebo iPode touch, v iTunes na Macu alebo PC alebo v aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android.

Apple ID je osobný účet, pomocou ktorého získavate prístup k rôznym službám spoločnosti Apple, ako je napríklad App Store, iTunes Store, iCloud a ďalšie služby. Keď si zmeníte spôsob platby alebo fakturačnú adresu, tieto údaje sa aktualizujú všade, kde používate rovnaký účet Apple ID.

Upraviť spôsoby platby

Zmena spôsobu platby na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pred zmenou platobných údajov sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.*
 2. Klepnite na svoj účet Apple ID a potom na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 3. Klepnite na položku Spravovať platby. (Ak používate staršiu verziu systému iOS, klepnite na položku Platobné údaje.) Potom pridajte, aktualizujte alebo odstráňte spôsoby platby:

Aktualizácia alebo pridanie

Stránka Spravovať platby na iPhone so zostatkom účtu Apple ID a niekoľkými kreditnými kartami.

 • Aktualizácia spôsobu platby: Klepnite na spôsob platby, ktorý chcete zmeniť, a upravte údaje. Zadajte rovnaké údaje, aké eviduje vaša finančná inštitúcia. Je možné, že budete musieť zadať bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený na kreditnej alebo debetnej karte. Ak sa po posledných 4 čísliciach čísla karty zobrazuje položka Apple Pay, upravte si fakturačné údaje v aplikácii Wallet.
 • Pridanie spôsobu platby: Klepnite na položku Pridať spôsob platby. Môže sa zobraziť návrh na pridanie karty, ktorú používate v službe Apple Pay. (Ak pridávate novú kreditnú alebo debetnú kartu, môže sa zobrazovať aj možnosť pridania novej karty do služby Apple Pay.)

Odstránenie alebo zmena poradia

Po klepnutí na položku Upraviť na stránke Spravovať platby môžete klepnutím odstrániť spôsoby platby alebo zmeniť ich poradie.

 • Odstránenie spôsobu platby: Klepnite na položku Upraviť a potom klepnite na ikonu Odstrániť  alebo potiahnite doľava a klepnite na položku Vymazať.
 • Zmena poradia spôsobov platby: Klepnite na položku Upraviť a pomocou ikony Zmeniť poradie  zmeňte poradie spôsobov platby. Spoločnosť Apple sa bude pokúšať účtovať na vrub jednotlivých spôsobov platby v poradí zhora nadol. Poradie, v akom sa účtuje na vrub zostatku účtu Apple ID, nie je možné zmeniť.

*V systéme iOS 12.2 alebo novšom môžete spôsoby platby spravovať aj v menu Nastavenia > [vaše meno] > Platba a doručenie. Ak máte zariadenie so systémom iOS 12.1.x alebo starším a upravíte spôsoby platby v menu Platby a doručenie, všetky vaše evidované spôsoby platby sa odstránia.


Zmena spôsobu platby na Macu alebo PC

Na Macu môžete platobné údaje zmeniť v iTunes alebo App Store. Na PC použite iTunes.

Zmena spôsobu platby v iTunes

Pred zmenou platobných údajov sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.

 1. Otvorte iTunes.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
 3. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 4. Uistite sa, že údaje uvedené na stránke Informácie o účte sa zhodujú s údajmi, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia.
 5. Napravo od položky Platobné údaje kliknite na možnosť Spravovať platby. (Ak používate staršiu verziu iTunes, kliknite na položku Upraviť napravo od položky Typ platby.) Potom pridajte, aktualizujte alebo odstráňte spôsoby platby, prípadne zmeňte ich poradie:
  • Aktualizácia spôsobu platby: Kliknite na položku Upraviť vedľa spôsobu platby, ktorý chcete zmeniť. Je možné, že budete musieť zadať bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený na kreditnej alebo debetnej karte.
  • Pridanie spôsobu platby: Kliknite na položku Pridať spôsob platby.
  • Odstránenie spôsobu platby: Kliknite na položku Upraviť vedľa spôsobu platby, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.
  • Zmena poradia spôsobov platby: Podržte kurzor na spôsobe platby a pomocou ikony Zmeniť poradie  presuňte spôsob platby nahor alebo nadol. Spoločnosť Apple sa bude pokúšať účtovať na vrub jednotlivých spôsobov platby v poradí zhora nadol. Poradie, v akom sa účtuje na vrub zostatku účtu Apple ID, nie je možné zmeniť.

Stránka Spravovať platby v iTunes so zostatkom účtu Apple ID a niekoľkými kreditnými kartami.

Zmena spôsobu platby v App Store

Pred zmenou platobných údajov sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému macOS.

 1. Otvorte na Macu aplikáciu App Store.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti postranného panela. Ak nie ste prihlásený, kliknite na položku Prihlásiť sa.
 3. Kliknite na položku  Zobraziť informácie.
 4. Uistite sa, že údaje uvedené na stránke Informácie o účte sa zhodujú s údajmi, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia.
 5. Napravo od položky Platobné údaje kliknite na možnosť Spravovať platby. (Ak používate staršiu verziu systému macOS, kliknite na položku Upraviť napravo od položky Typ platby.) Potom pridajte, aktualizujte alebo odstráňte spôsoby platby, prípadne zmeňte ich poradie:
  • Aktualizácia spôsobu platby: Kliknite na položku Upraviť vedľa spôsobu platby, ktorý chcete zmeniť. Je možné, že budete musieť zadať bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený na kreditnej alebo debetnej karte.
  • Pridanie spôsobu platby: Kliknite na položku Pridať spôsob platby.
  • Odstránenie spôsobu platby: Kliknite na položku Upraviť vedľa spôsobu platby, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.
  • Zmena poradia spôsobov platby: Podržte kurzor na spôsobe platby a pomocou ikony Zmeniť poradie  presuňte spôsob platby nahor alebo nadol. Spoločnosť Apple sa bude pokúšať účtovať na vrub jednotlivých spôsobov platby v poradí zhora nadol. Poradie, v akom sa účtuje na vrub zostatku účtu Apple ID, nie je možné zmeniť.

Stránka Spravovať platby v App Store s účtom Apple ID a niekoľkými kreditnými kartami.


Zmena spôsobu platby v zariadení so systémom Android

Platobné údaje možno zmeniť aj v zariadení so systémom Android, no odstránia sa tým všetky spôsoby platby (okrem primárneho) z vášho účtu Apple ID a z ostatných zariadení, ktoré používate so svojím účtom Apple ID. Ak sa tomu chcete vyhnúť, na aktualizáciu platobných údajov používajte iTunes na Macu alebo PC.

Pred zmenou platobných údajov sa uistite, že máte v zariadení so systémom Android nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Apple Music.

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music v zariadení so systémom Android. V dolnej časti obrazovky klepnite na položku Knižnica, Pre vás, Prechádzať alebo Rádio. Potom klepnite na tlačidlo menu Tlačidlo Možnosti zoradenia v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na položky Účet > Platobné údaje. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID. Ak sa položka Účet nezobrazuje, klepnite na položky Nastavenia > Prihlásiť sa, prihláste sa pomocou účtu Apple ID, klepnite na tlačidlo návratu Tlačidlo navigácie nahor a potom znova klepnite na tlačidlo menu Tlačidlo Možnosti zoradenia.
 3. Na obrazovke Platobné údaje zmeňte alebo odstráňte údaje. Ak chcete spôsob platby odstrániť, vyberte možnosť Žiadny.
  Telefón so systémom Android, na ktorom je v aplikácii Apple Music otvorená sekcia Platobné údaje. V časti spôsob platby je vybraná možnosť Žiadny.
 4. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, a potom klepnite na položku Hotovo.


Správa spôsobov platby používaných členmi rodiny

Keď nastavíte Rodinné zdieľanie a zapnete zdieľanie nákupov, jeden dospelý v rodine (organizátor rodiny) bude mať pod kontrolou jeden zdieľaný spôsob platby pre všetkých členov rodinnej skupiny. Prečítajte si viac o rodinných nákupoch a platbách.

Ak ste organizátorom rodiny, môžete do svojho účtu Apple ID pridať viacero spôsobov platby, ale členovia rodiny budú môcť používať len prvý spôsob platby v zozname. Ak člen rodiny nemôže uskutočniť nákup, organizátor rodiny môže na začiatok zoznamu presunúť iný spôsob platby.

 


Ak nie je možné zmeniť alebo odstrániť platobné údaje


Ak máte otázky o naúčtovanej platbe

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: