Zmena alebo odstránenie platobných údajov účtu Apple ID

Svoje platobné údaje účtu Apple ID môžete meniť v menu Nastavenia v iPhone, iPade alebo iPode touch a tiež v Macu alebo PC, prípadne v aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android.

Vaše Apple ID je osobný účet, pomocou ktorého získavate prístup k rôznym službám spoločnosti Apple, ako je napríklad App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, Apple Online Store, FaceTime a ďalšie služby. Keď si zmeníte spôsob platby alebo fakturačnú adresu, tieto údaje sa aktualizujú všade, kde používate rovnaký účet Apple ID.

Po zmene spôsobu platby sa uistite, že v informáciách o účte máte uvedené rovnaké údaje, aké eviduje vaša finančná inštitúcia. Prečítajte si, aké spôsoby platby môžete používať.

Keď nastavíte Rodinné zdieľanie a zapnete zdieľanie nákupov, jeden dospelý v rodine (organizátor rodiny) bude mať pod kontrolou zdieľaný spôsob platby pre všetkých členov rodinnej skupiny. Prečítajte si viac o rodinných nákupoch a platbách.

Dostupnosť obchodov a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si viac o ponukách, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.
 2. Klepnite na svoj účet Apple ID a potom na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 3. Klepnite na položku Platobné informácie a potom údaje zmeňte alebo odstráňte. Ak chcete spôsob platby odstrániť, vyberte možnosť Žiadny. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa možnosť Žiadny nezobrazuje alebo sa nedá vybrať. Prečítajte si viac o spôsoboch platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.
  iPhone X s otvorenými nastaveniami účtu. Ako spôsob platby je vybraná možnosť Žiadny.
 4. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, a potom klepnite na položku Hotovo.

Ak spôsob platby zmeníte na kreditnú alebo debetnú kartu, môže sa pre váš účet aktivovať dočasná predautorizácia. Môže sa tiež zobrazovať možnosť pridania novej karty do služby Apple Pay.


V Macu alebo PC

V Macu alebo PC môžete svoje platobné údaje upravovať v iTunes, na webe, v menu Systémové nastavenia (v Macu) alebo prostredníctvom iCloudu pre Windows (v PC).

V iTunes

Ak chcete otvoriť iTunes a prihlásiť sa na stránke Informácie o účte, kliknite na tento odkaz: Zobraziť môj účet. Prípadne postupujte takto:

 1. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
  iTunes v Macu s vybranou možnosťou Zobraziť môj účet v menu Účet. V pozadí je otvorené okno obchodu iTunes Store.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Na stránke Informácie o účte kliknite na položku Upraviť napravo od položky Typ platby. V časti Spôsob platby sú uvedené spôsoby platby, ktoré akceptuje obchod iTunes Store. Ak používate Rodinné zdieľanie a máte zapnuté zdieľanie nákupov, platobné údaje môže aktualizovať iba organizátor rodiny.
 4. Zmeňte alebo odstráňte údaje. Ak chcete spôsob platby odstrániť, vyberte možnosť Žiadny. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa možnosť Žiadny nezobrazuje alebo sa nedá vybrať. Prečítajte si viac o spôsoboch platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.
  iTunes s otvorenou obrazovkou Upraviť platobné údaje v menu Nastavenia účtu. Ako spôsob platby je vybraná možnosť Žiadny.
 5. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, a potom kliknite na položku Hotovo. 

Ak spôsob platby zmeníte na kreditnú alebo debetnú kartu, môže sa pre váš účet aktivovať dočasná predautorizácia.

Prostredníctvom webu

Kreditnú alebo debetnú kartu si môžete zmeniť, keď sa prihlásite na stránke svojho účtu Apple ID. Pri prvom pokuse o uskutočnenie nákupu v niektorom z vašich zariadení Apple sa môže zobraziť výzva na overenie spôsobu platby.

 1. Ak chcete prejsť na stránku účtu Apple ID, kliknite na tento odkaz: Zobraziť účet Apple ID.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na odpovedanie na bezpečnostné otázky.
 3. V časti Platba a doručenie kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak používate Rodinné zdieľanie a máte zapnuté zdieľanie nákupov, platobné údaje môže aktualizovať iba organizátor rodiny.
 4. Zmeňte platobné údaje. Prečítajte si viac o spôsoboch platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.Okno prehliadača Safari so zobrazenou časťou Platba a doručenie na stránke účtu Apple ID. Vykonávajú sa úpravy s cieľom nastaviť spôsob platby Žiadny.
 5. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, a potom kliknite na položku Uložiť.

Na tejto stránke môžete tiež aktualizovať zabezpečenie svojho účtu a ďalšie nastavenia, spôsob platby tu však nemôžete odstrániť.

V menu Systémové nastavenia

 1. V menu na hornej strane obrazovky počítača kliknite na menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud.
 2. Kliknite na položku Detaily účtu. Je možné, že sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID.
 3. Kliknite na kartu Platba a potom na položku Detaily napravo od aktuálneho spôsobu platby. Ak používate Rodinné zdieľanie a máte zapnuté zdieľanie nákupov, platobné údaje môže aktualizovať iba organizátor rodiny.
 4. Zmeňte platobné údaje. Prečítajte si viac o spôsoboch platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.
  Panel Systémové nastavenia v iCloude s otvorenou vyskakovacou obrazovkou s platobnými údajmi. Ako spôsob platby je vybraná možnosť Žiadny.
 5. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, kliknite na položku Uložiť a potom na položku Hotovo.

V menu Systémové nastavenia nie je možné odstrániť spôsob platby.

Prostredníctvom iCloudu pre Windows

 1. V PC otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na položky Detaily účtu > Spravovať Apple ID.
 3. Otvorí sa okno prehliadača. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID. Môže sa zobraziť výzva, aby ste svoj účet Apple ID overili.
 4. V časti Platba a doručenie kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak používate Rodinné zdieľanie a máte zapnuté zdieľanie nákupov, platobné údaje môže aktualizovať iba organizátor rodiny.
 5. Zmeňte platobné údaje. Prečítajte si viac o spôsoboch platby, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.
 6. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, a potom kliknite na položku Uložiť.

Pomocou aplikácie iCloud pre Windows nie je možné odstrániť spôsob platby.


V zariadení so systémom Android

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music v zariadení so systémom Android. Na spodnej strane obrazovky klepnite na položku Knižnica, Pre vás, Prechádzať alebo Rádio. Potom klepnite na tlačidlo menu Tlačidlo Možnosti zoradenia v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Nastavenia účtu > Platobné informácie. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID. Ak sa položka Nastavenia účtu nezobrazuje, klepnite na položku Nastavenia > Prihlásiť sa, prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID, klepnite na tlačidlo návratu Tlačidlo navigácie nahor a potom znova klepnite na tlačidlo menu Tlačidlo Možnosti zoradenia.
 3. Na obrazovke Platobné informácie zmeňte alebo odstráňte údaje. Ak chcete spôsob platby odstrániť, vyberte možnosť Žiadny. Prečítajte si, ako postupovať, ak sa možnosť Žiadny nezobrazuje alebo sa nedá vybrať.
  Telefón so systémom Android so zobrazenou obrazovkou Platobné informácie
 4. Uistite sa, že vaše meno a fakturačná adresa presne zodpovedajú údajom, ktoré eviduje vaša finančná inštitúcia, a potom klepnite na položku Hotovo.

Ak spôsob platby zmeníte na kreditnú alebo debetnú kartu, môže sa pre váš účet aktivovať dočasná predautorizácia.


Automaticky aktualizované platobné údaje

Ak máte vo výpise z novej kreditnej alebo debetnej karty uvedené transakcie spoločnosti Apple, je možné, že vaša finančná inštitúcia vaše platobné údaje automaticky aktualizovala. Finančné inštitúcie niekedy aktualizujú platobné údaje, aby sa zabránilo prerušeniu poskytovania služieb s opakovanými platbami, ako je predplatné Apple Music, po vystavení novej karty. Vydavatelia kariet tiež niekedy umožňujú prenos opakovaných platieb z karty s ukončenou platnosťou na novú kartu.

Ak máte k tomuto procesu otázky alebo pripomienky, obráťte sa na vydavateľa vašej karty alebo príslušnú finančnú inštitúciu.


Vyhľadanie kódu CVV alebo bezpečnostného kódu

Keď nakupujete v obchode App Store, iTunes Store alebo Apple Books, môže sa zobraziť výzva na zadanie bezpečnostného kódu alebo kódu CVV na overenie vašich platobných údajov.

Ak bezpečnostný kód chýba alebo nie je čitateľný, obráťte sa na banku alebo vydavateľa kreditnej karty so žiadosťou o pomoc.

Väčšina kariet

Ilustrácia zadnej strany kreditnej karty s kódom CVV/bezpečnostným kódom.

Na zadnej strane karty vyhľadajte trojciferný kód uvedený za číslom karty.

American Express

Ilustrácia prednej strany kreditnej karty s bezpečnostným kódom/kódom CVV.

Na prednej strane karty vyhľadajte štvorciferný kód uvedený nad číslom karty.


Získanie pomoci

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: