Zmena, pridanie alebo odstránenie spôsobov platby účtu Apple ID

Prečítajte si, ako spravovať platobné údaje, ktoré používate v App Store, iTunes Store, iCloude a ďalších službách. Keď zmeníte platobné údaje, aktualizujú sa pre všetky aplikácie a služby, ktoré používate s účtom Apple ID.

Platobné údaje si zmeníte klepnutím alebo kliknutím na toto tlačidlo:

Upraviť spôsoby platby

Klepli alebo klikli ste na tlačidlo, no vaše platobné údaje sa nezobrazili? Vyberte svoje zariadenie a postupujte takto:

Zmena spôsobu platby na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Klepnite na svoje meno a potom na položku iTunes a App Store.*
 3. Klepnite na svoj účet Apple ID (zvyčajne je to vaša e-mailová adresa) a potom klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 4. Klepnite na položku Spravovať platby. (Ak používate staršiu verziu systému iOS, klepnite na položku Platobné údaje.) Potom pridajte, aktualizujte alebo odstráňte spôsoby platby, prípadne zmeňte ich poradie:

Aktualizácia alebo pridanie

iPhone so zobrazenou obrazovkou Spravovať platby s tromi kreditnými kartami.

Aktualizácia spôsobu platby
Klepnite na spôsob platby a upravte svoje údaje. Možno budete musieť zadať bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený na kreditnej alebo debetnej karte. 

Ak po posledných 4 čísliciach čísla karty vidíte uvedenú službu Apple Pay, prejdite do aplikácie Wallet a informácie o karte upravte tam.

Pridanie spôsobu platby
Klepnite na položku Pridať spôsob platby.

Odstránenie alebo zmena poradia

iPhone so zobrazenou obrazovkou Spravovať platby s tlačidlom Odstrániť vedľa kreditných kariet.

Odstránenie spôsobu platby
Klepnite na položku Upraviť a potom klepnite na ikonu Odstrániť  alebo potiahnite doľava a klepnite na položku Vymazať.

Zmena poradia spôsobov platby
Klepnite na položku Upraviť a pomocou ikony Zmeniť poradie  zmeňte poradie spôsobov platby. Spoločnosť Apple sa bude pokúšať účtovať na vrub jednotlivých spôsobov platby v poradí zhora nadol. Poradie, v akom sa účtuje na vrub zostatku účtu Apple ID, nie je možné zmeniť.

*V systéme iOS 12.2 alebo novšom môžete spôsoby platby spravovať aj v sekcii Nastavenia > [vaše meno] > Platba a doručenie. Ak máte zariadenie so systémom iOS 12.1.x alebo starším a upravíte spôsoby platby v sekcii Platby a doručenie, všetky vaše evidované spôsoby platby sa odstránia.

Zmena spôsobu platby na Macu

 1. Otvorte aplikáciu App Store na Macu.
 2. Klepnite na svoje meno alebo tlačidlo prihlásenia  naspodku postranného panela.
 3. Kliknite na položku Zobraziť informácie.
 4. Vedľa položky Platobné údaje kliknite na položku Spravovať platby. (Ak používate staršiu verziu systému macOS, kliknite na položku Upraviť napravo od položky Typ platby.) Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID.
 5. Tu máte k dispozícii niekoľko možností:
  • Aktualizácia spôsobu platby: Vedľa spôsobu platby kliknite na položku Upraviť. Možno budete musieť zadať bezpečnostný kód, ktorý je vytlačený na kreditnej alebo debetnej karte.
  • Pridanie spôsobu platby: Kliknite na položku Pridať platbu.
  • Odstránenie spôsobu platby: Vedľa spôsobu platby kliknite na položku Upraviť a potom na položku Odstrániť.
  • Zmena poradia spôsobov platby: Podržte kurzor na spôsobe platby a potom použite ikonu na zmenu poradia . Spoločnosť Apple sa bude pokúšať účtovať na vrub jednotlivých spôsobov platby v poradí zhora nadol. Poradie, v akom sa účtuje na vrub zostatku účtu Apple ID, nie je možné zmeniť.

App Store na Macu so zobrazenou stránkou Spravovať platby, kde môžete upravovať, pridávať alebo odstraňovať spôsoby platby, prípadne meniť ich poradie.

Ak nemáte zariadenie Apple

Platobné údaje sa nedajú upraviť

Skúste si iOS či iPadOS alebo macOS aktualizovať na najnovšiu verziu.

Ak máte predplatné, nedoplatok alebo zdieľate nákupy so skupinou Rodinného zdieľania, nemôžete odstrániť všetky platobné údaje. Prečítajte si, čo robiť, ak nechcete v účte Apple ID používať žiadny spôsob platby.

Správa spôsobov platby používaných členmi rodiny

Keď nastavíte Rodinné zdieľanie a zapnete zdieľanie nákupov, jeden dospelý v rodine (organizátor rodiny) bude mať pod kontrolou jeden zdieľaný spôsob platby pre všetkých členov rodinnej skupiny. Prečítajte si viac o rodinných nákupoch a platbách.

Ak ste organizátorom rodiny, môžete do svojho účtu Apple ID pridať viacero spôsobov platby, ale členovia rodiny budú môcť používať len prvý spôsob platby v zozname. Ak člen rodiny nemôže uskutočniť nákup, organizátor rodiny môže na začiatok zoznamu presunúť iný spôsob platby.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: