Kompatibilita aplikácie QuickTime 7

Aplikácie QuickTime 7, QuickTime 7 Pro a QuickTime Player 7 už spoločnosť Apple nepodporuje.

Systém macOS Mojave je poslednou verziou systému macOS, ktorá je kompatibilná so starším softvérom QuickTime vrátane prehrávača QuickTime Player 7 a aplikácií, ktoré používajú framework QuickTime 7. Ak máte aplikáciu pre médiá od iného výrobcu, ktorá už nepodporuje novšie verzie systému macOS, obráťte sa na vývojára aplikácie so žiadosťou o aktualizovanú verziu tejto aplikácie.

Pre bežné činnosti súvisiace s médiami, ako sú prehrávanie médií, kontrola médií a základné úpravy, odporúča spoločnosť Apple najnovšiu verziu prehrávača QuickTime Player (verziu 10), ktorá je súčasťou systému macOS.

Verzie systému Microsoft Windows od roku 2009 podporujú kľúčové formáty médií, ako sú H.264 a AAC, ktoré prehráva aplikácia QuickTime 7 pre Windows. Ak už aplikáciu QuickTime 7 v PC nepotrebujete, prečítajte si, ako odinštalovať aplikáciu QuickTime 7 pre Windows.

Ak prehrávač QuickTime Player 7 stále používate a potrebujete pomoc, v menu Pomocník prehrávača QuickTime Player 7 nájdete príslušnú dokumentáciu. Môžete vyhľadať aj odpovede iných používateľov produktov Apple v komunite podpory Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: