Ako používať QuickTime Player

Pomocou prehrávača QuickTime Player (verzie 10) môžete prehrávať, nahrávať, upravovať a zdieľať audiosúbory a videosúbory vo svojom Macu.

Prehrávanie

Pomocou ovládacích prvkov prehrávania môžete prehrávať, pozastavovať, pretáčať dozadu, pretáčať rýchlo dopredu, nastavovať hlasitosť a vykonávať ďalšie akcie. Tieto ovládacie prvky sa zobrazia, keď prejdete kurzorom nad okno prehrávača QuickTime Player, a keď presuniete kurzor inde, skryjú sa.

Ak chcete rýchlo prechádzať dopredu alebo dozadu na časovej osi, potiahnite dvomi prstami po trackpade, rolujte myšou alebo ťahajte rukoväť na časovej osi. Môžete tiež opakovane klikať na rýchle pretáčanie dopredu alebo pretáčanie dozadu a prírastkovo tak zvyšovať rýchlosť prehrávania.

Ak chcete zobraziť video na celej obrazovke, kliknite na tlačidlo zobrazenia na celú obrazovku alebo vyberte položky Zobraziť > Prejsť na celú obrazovku. Ak máte OS X El Capitan alebo novšiu verziu, môžete tiež použiť zobrazenie na rozdelenej obrazovke a streamovanie videí do Apple TV z prehrávača QuickTime Player.

Nahrávanie

QuickTime Player dokáže nahrať film z kamery alebo nahrať obrazovku iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Dokáže tiež nahrávať zvuk z mikrofónu alebo nahrávať obrazovku vášho Macu. 

Nahrávanie filmu

Nahrávanie filmu funguje so vstavanou kamerou a mnohými externými kamerami. Ak používate OS X Yosemite alebo novší systém, môžete nahrávať aj obrazovku ľubovoľného iOS zariadenia (iPhonu, iPadu, iPodu touch) s portom Lightning a systémom iOS 8 alebo novším. 

 1. Vyberte položku Súbor > Nový filmový záznam.
 2. Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania, kliknite na šípku vedľa tlačidla nahrávania. Potom vyberte kameru alebo iOS zariadenie, mikrofón a kvalitu nahrávania.
  Okno nahrávania filmu s menu nastavení
 3. Na monitorovanie zvuku počas jeho nahrávania použite posuvník hlasitosti. 
 4. Kliknutím na tlačidlo nahrávania   spustite nahrávanie. Ak chcete nahrávanie zastaviť, znovu kliknite na toto tlačidlo. 

Nahrávanie iba zvuku

Nahrávanie zvuku funguje so vstavaným mikrofónom, externým mikrofónom alebo iným zvukovým zariadením, ktoré je kompatibilné s funkciou Core Audio.

 1. Vyberte položku Súbor > Nový záznam zvuku.
 2. Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania, kliknite na šípku vedľa tlačidla nahrávania. Potom vyberte mikrofón a kvalitu nahrávania.
 3. Na monitorovanie zvuku počas jeho nahrávania použite posuvník hlasitosti.
 4. Kliknutím na tlačidlo nahrávania   spustite nahrávanie. Ak chcete nahrávanie zastaviť, znovu kliknite na toto tlačidlo. 

Záznam obrazovky

Pri zázname obrazovky sa vytvára film z celej obrazovky Macu alebo jej časti. Podrobnosti nájdete v článku o zázname obrazovky Macu.

Upravovanie

QuickTime Player ponúka niekoľko možností úpravy filmu vrátane orezania, rozdeleniavystrihovania, kopírovania, vkladania, vymazávania a preklopenia alebo otočenia.

Orezanie

Pomocou funkcie orezania môžete odstrániť nežiaduce časti filmu.

 1. Vyberte položku Upraviť > Orezať. Zobrazí sa žltý orezávací pás s rukoväťami po oboch stranách.
 2. Ťahaním rukovätí vyberte časť, ktorá sa má ponechať. Môžete vykonať aj tieto akcie:
  • Kliknutím na tlačidlo prehrávania môžete prehrať vybratú časť.
  • Potiahnutím dvomi prstami po trackpade, rolovaním myšou alebo ťahaním v orezávacom páse môžete rýchlo prechádzať vybratou časťou. 
  • Vyberte položku Zobraziť > Zobraziť audiostopu, aby ste mohli identifikovať neozvučené časti filmu. 
 3. Kliknite na položku Orezať. Všetko video a audio mimo orezávacieho pása sa odstráni. Ak chcete zrušiť orezanie, vyberte položku Upraviť > Odvolať: orezať.

Rozdelenie

Pomocou funkcie rozdelenia môžete rozdeliť svoj film na viacero častí, s ktorými je možné ďalej manipulovať.

 1. Prejdite na bod na časovej osi, v ktorom chcete video rozdeliť, a potom vyberte položku Upraviť > Rozdeliť klip.
 2. Tu potom môžete vykonať niekoľko akcií:
  • potiahnuť klip pred alebo za iný klip,
  • prechádzať klipom potiahnutím dvomi prstami po trackpade alebo posúvaním pomocou myši, vybrať položku Upraviť > Rozdeliť klip v ľubovoľnom bode na časovej osi a rozdeliť tak vybratý klip,
  • vybrať položku Zobraziť > Orezať a orezať vybratý klip,
  • vybrať položku Zobraziť > Zobraziť audiostopu a identifikovať neozvučené časti klipu, 
  • vybrať klip a potom v ponuke Upraviť vybrať iné príkazy úprav, ako napríklad Vystrihnúť, Kopírovať, Vložiť a Vymazať,
  • kliknúť na tlačidlo prehrávania a prehrávať všetky klipy. 
 3. Kliknite na položku Hotovo. Ak chcete znovu zobraziť svoje klipy, vyberte položku Zobraziť > Zobraziť klipy. Ak chcete zrušiť rozdelenia, vyberte položku Upraviť > Zrušiť rozdelenie klipu.

Vystrihnutie, kopírovanie, vloženie, vymazanie

Príkazy Vystrihnúť, Kopírovať, Vložiť a Vymazať v menu Upraviť použite pri úprave rozdelených klipov. Ak vkladáte klip do iného filmu, nemusíte upravovať klipy v tomto filme. Stačí prejsť do ľubovoľného bodu na časovej osi druhého filmu a vložiť daný klip. 

Ak chcete rýchlo spojiť filmy tak, aby na seba tesne nadväzovali, otvorte prvý film, vyberte položku Upraviť > Pridať klip na koniec a potom v dialógovom okne súborov vyberte druhý film.

Preklopenie, otočenie

Príkazy na preklopenie a otočenie v menu Upraviť použite pri zobrazovaní filmu alebo úprave rozdelených klipov. Tieto príkazy preklopia alebo otočia celý film alebo klip.

Menu zdieľania

Zdieľanie

Po uložení môžete film zdieľať cez Mail, Správy, AirDrop, YouTube a prostredníctvom ďalších možností:

 • Otvorte súbor v prehrávači QuickTime Player a potom vyberte položku Súbor > Zdieľať.
 • Môžete tiež otvoriť súbor v prehrávači QuickTime Player a potom kliknúť na položku Zdieľať   v ovládacích prvkoch prehrávania.
 • Môžete tiež podržať kláves Ctrl, kliknúť na súbor vo Finderi a potom z kontextovej ponuky vybrať položku Zdieľať.

Ďalšie informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie, otvorte QuickTime Player a vyberte položku Pomocník > Pomocník pre QuickTime Player.

Dátum zverejnenia: