Požiadanie o nákup a nakupovanie s funkciou Potvrdiť nákup

Vďaka funkcii Potvrdiť nákup môžete svojim deťom dovoliť vyberať si, čo si chcú kúpiť, a pritom mať stále pod kontrolou ich výdavky.

Fungovanie funkcie Potvrdiť nákup

Ak používate funkcie Potvrdiť nákup a Rodinné zdieľanie a dieťa iniciuje nový nákup alebo bezplatné stiahnutie, organizátorovi rodiny sa vždy odošle žiadosť. Organizátor môže skontrolovať položku a schváliť nákup alebo odmietnuť žiadosť priamo zo svojho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Môže to byť napríklad žiadosť týkajúca sa položiek v iTunes, Apple Books alebo App Store, nákupov v aplikáciách alebo úložiska v iCloude.

Ak organizátor rodiny schváli nákup, obsah sa automaticky stiahne do zariadenia príslušného člena rodiny. Ak nákup odmietne, k žiadnemu nákupu ani stiahnutiu nedôjde. Ak dieťa znova stiahne predchádzajúci nákup, stiahne zdieľaný nákup, nainštaluje aktualizáciu alebo použije v obchode kód na uplatnenie, nedostanete žiadne hlásenie.

Kto môže používať funkciu Potvrdiť nákup

Organizátor rodiny môže zapnúť funkciu Potvrdiť nákup pre každého člena rodiny, ktorý nie je dospelý. Funkcia je predvolene zapnutá pre všetky deti mladšie ako 13 rokov a výzva na nastavenie funkcie Potvrdiť nákup sa vám zobrazí pri každom pozývaní osoby mladšej ako 18 rokov do rodinnej skupiny.* Ak vaše dieťa dosiahne vek 18 rokov a organizátor rodiny funkciu Potvrdiť nákup vypne, nebudete ju môcť znova zapnúť. 

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Potvrdiť nákup

Ak ste organizátorom rodiny, vykonaním týchto krokov môžete funkciu Potvrdiť nákup pre rodinných príslušníkov mladších ako 18 rokov zapnúť alebo vypnúť.* Ak funkciu Potvrdiť nákup vypnete pre člena rodiny, ktorý dosiahol 18 rokov*, už ju preňho nebudete môcť znova zapnúť.

Ak ste vytvorili účet dieťaťa pomocou Apple ID pre študentov, funkciu Potvrdiť nákup môžete použiť na osobné nákupy mimo vzdelávacej inštitúcie. Táto možnosť sa nebude vzťahovať na žiadne aplikácie ani iný obsah distribuovaný školou.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno].
 2. Klepnite na Rodinné zdieľanie.
 3. Klepnite na meno člena rodiny.
 4. Klepnite na Potvrdiť nákup.

Na Macu so systémom macOS Catalina

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Rodinné zdieľanie.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Rodina.
 3. Kliknite na Podrobnosti vpravo vedľa mena dieťaťa. 
 4. Vyberte Potvrdiť nákup.

Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Potom kliknite na iCloud.
 3. Kliknite na Spravovať rodinu a vyberte meno člena rodiny.
 4. Vyberte Potvrdiť nákup.

Schválenie alebo odmietnutie žiadosti

Ak ste organizátor, pomocou nasledujúceho postupu môžete uskutočniť alebo odmietnuť nákup zo svojho iOS zariadenia alebo Macu:

 1. Otvorte hlásenie a pozrite sa, o akú položku má člen rodiny záujem. Nemôžete nájsť oznámenia funkcie Potvrdiť nákup?
 2. Schváľte alebo odmietnite nákup.
 3. Ak nákup schválite, na jeho uskutočnenie sa musíte prihlásiť so svojím Apple ID a heslom.

Čo bude ďalej

Položka sa po nákupe pridá do účtu dieťaťa a zdieľa sa s ostatnými členmi rodinnej skupiny, ak je zapnuté zdieľanie nákupov.**

Ak žiadosť odmietnete, dieťa o tom dostane hlásenie. Ak budete žiadosť ignorovať alebo neuskutočníte nákup, po uplynutí 24 hodín sa žiadosť vymaže a dieťa bude musieť odoslať novú žiadosť.

Kde nájdete žiadosti z funkcie Potvrdiť nákup

Ak si hlásenie funkcie Potvrdiť nákup nevšimnete, žiadosť nájdete v centre hlásení na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Ako zvoliť iného schvaľovateľa

Organizátor môže udeliť povolenie na správu žiadostí z funkcie Potvrdiť nákup inému rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, ktorý je členom skupiny a je starší ako 18 rokov. Na každý nákup postačuje jedna dospelá osoba a nákup je po uskutočnení definitívny.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno].
 2. Klepnite na Rodinné zdieľanie a potom na príslušného člena rodiny.
 3. Klepnite na Rodič/zákonný zástupca.

Na Macu so systémom macOS Catalina

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Rodinné zdieľanie.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Rodina.
 3. Kliknite na Podrobnosti vedľa mena člena rodiny a potom vyberte Rodič/zákonný zástupca. 

Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na iCloud a potom vyberte príslušného člena rodiny.
 3. Vyberte Rodič/zákonný zástupca.

Ako môžu deti alebo tínedžeri zadať žiadosť prostredníctvom funkcie Potvrdiť nákup

Ak je pre váš účet aktivovaná funkcia Potvrdiť nákup, obchod si môžete normálne prezerať, ale pred uskutočnením nákupu sa organizátorovi rodiny odošle žiadosť. Ak chcete odoslať žiadosť organizátorovi, použite tento postup:

 1. Klepnite na cenu položky, ktorú chcete získať.
 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo.
 3. Klepnite na položku Požiadať. Žiadosť sa odošle organizátorovi. Ak je organizátor nablízku a môže uskutočniť nákup priamo z vášho zariadenia, môžete klepnúť na možnosť osobného schválenia. Ak odošlete viaceré žiadosti o tú istú položku, organizátor dostane len jednu žiadosť. 
 4. Po uskutočnení nákupu sa nakúpené položky automaticky stiahnu do vášho zariadenia.**

 

* Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

** V Južnej Kórei môže byť dieťa po schválení žiadosti z funkcie Potvrdiť nákup požiadané o overenie svojho veku. Prečítajte si viac o overovaní veku v Južnej Kórei.

Dátum zverejnenia: