Schválenie, čo deti kupujú, pomocou funkcie Potvrdiť nákup

Vďaka funkcii Potvrdiť nákup môžete svojim deťom dovoliť vyberať si, čo si chcú kúpiť, a pritom mať stále pod kontrolou ich výdavky.

Fungovanie funkcie Potvrdiť nákup

Žiadosť, ktorú dieťa vykonalo na svojom iPhone, zobrazená na iPhone rodiča.

Keď chcú deti kúpiť alebo stiahnuť novú položku, pošlú prostredníctvom funkcie Potvrdiť nákup žiadosť organizátorovi rodiny. Organizátor rodiny môže žiadosť schváliť alebo zamietnuť pomocou vlastného zariadenia. Napríklad ak si dieťa chce kúpiť apku, organizátor rodiny si ju môže pozrieť a rozhodnúť sa, či ju povolí.

Ak organizátor rodiny žiadosť schváli a dokončí nákup, položka sa automaticky stiahne do zariadenia dieťaťa. Ak organizátor rodiny žiadosť zamietne, nič sa nekúpi ani nestiahne. Ak dieťa znova stiahne nákup, stiahne zdieľaný nákup, nainštaluje aktualizáciu alebo použije kód na uplatnenie, organizátor rodiny nedostane žiadosť. 


Kto môže používať funkciu Potvrdiť nákup

Rodiny môžu používať funkciu Potvrdiť nákup po nastavení Rodinného zdieľania. Organizátor rodiny môže zapnúť funkciu Potvrdiť nákup pre každého člena rodiny, ktorý nie je dospelý. Predvolene je zapnutá pre všetky deti do 13 rokov. Keď pozvete do svojej rodinnej skupiny osoby mladšie ako 18 rokov, zobrazí sa vám výzva na nastavenie funkcie Potvrdiť nákup.1

Ak člen rodiny dovŕši 18 rokov a organizátor rodiny vypne funkciu Potvrdiť nákup, organizátor rodiny ju nebude môcť znova zapnúť.


Ako zapnúť alebo vypnúť funkciu Potvrdiť nákup

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, funkciu Potvrdiť nákup zapnite alebo vypnite pomocou vlastného zariadenia.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na svoje meno.
 3. Klepnite na Rodinné zdieľanie.
 4. Klepnite na Potvrdiť nákup.
  Nastavenia na iPhone s funkciou Potvrdiť nákup povolenou pre používateľov Marisa, Jesse a Madi.
 5. Klepnite na meno člena rodiny.
 6. Pomocou prepínača zapnite alebo vypnite funkciu Povrdiť nákup.

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Rodinné zdieľanie.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Potvrdiť nákup.
 3. Zaškrtnite políčko vedľa mena dieťaťa alebo jeho zaškrtnutie zrušte.

Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Potom kliknite na iCloud.
 3. Kliknite na Spravovať rodinu a vyberte meno člena rodiny.
 4. Vyberte Potvrdiť nákup.

Schválenie alebo odmietnutie žiadosti

Ak ste organizátorom rodiny, môžete žiadosť schváliť alebo zamietnuť pomocou iPhonu, iPadu, iPodu touch, hodiniek Apple Watch alebo Macu.

 1. Otvorte hlásenie a pozrite sa, o akú položku má člen rodiny záujem. Nemôžete nájsť hlásenia funkcie Potvrdiť nákup?
 2. Schváľte alebo zamietnite nákup.
  iPhone rodiča so zobrazeným tlačidlom na schválenie a tlačidlom na odmietnutie žiadosti o nákup knihy z obchodu Apple Books.
 3. Ak chcete žiadosť schváliť, prihláste sa pomocou svojho Apple ID a hesla a uskutočnite nákup.

Čo bude ďalej

Po zakúpení sa položka pridá do účtu vášho dieťaťa.2 Ak ste zapli zdieľanie nákupu, položka bude zdieľaná aj s ostatnými členmi rodinnej skupiny.

Ak žiadosť zamietnete, dieťa o tom dostane hlásenie. Ak žiadosť ignorujete alebo neuskutočníte nákup, dieťa bude musieť zaslať žiadosť znova. Žiadosti, ktoré zamietnete alebo ignorujete, sa po 24 hodinách vymažú.

Kde nájdete žiadosti z funkcie Potvrdiť nákup

Ak zmeškáte hlásenie funkcie Potvrdiť nákup, žiadosť môžete nájsť v centre hlásení vo svojom iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch alebo Macu.


Ako zvoliť iného schvaľovateľa

Organizátor rodiny môže poskytnúť ďalšiemu rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v skupine, ktorý je starší ako 18 rokov, povolenie spravovať žiadosti funkcie Potvrdiť nákup. Na každý nákup postačuje jedna dospelá osoba a nákup je po uskutočnení definitívny.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na svoje meno.
 3. Klepnite na Rodinné zdieľanie a potom na meno člena rodiny.
 4. Klepnite na Rola.
 5. Klepnite na možnosť Rodič/zákonný zástupca.

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Rodinné zdieľanie.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Rodinné zdieľanie.
 3. Kliknite na Podrobnosti vedľa mena člena rodiny.
 4. Kliknite na Upraviť a vyberte položku Rodič/zákonný zástupca.

Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na iCloud a potom vyberte príslušného člena rodiny.
 3. Vyberte Rodič/zákonný zástupca.

Ako môžu deti alebo tínedžeri zadať žiadosť prostredníctvom funkcie Potvrdiť nákup

 1. Ak chcete kúpiť alebo stiahnuť nejakú položku, klepnite na cenu alebo na tlačidlo Získať. Ak používate hodinky Apple Watch, dvakrát kliknite na bočné tlačidlo a zadajte kód.
 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo.
 3. Klepnite na Požiadať. Ak je v blízkosti váš rodič alebo zákonný zástupca, môžete klepnúť na možnosť „osobne schváliť“ a nákup bude môcť schváliť priamo z vášho zariadenia.
  Správa zobrazená na iPhone dieťaťa, že rodičovi alebo zákonnému zástupcovi bude odoslaná žiadosť o nákup tejto knihy. Pod touto správou sa nachádzajú tlačidlá Zrušiť a Opýtať sa.
 4. Po zakúpení položky rodičom alebo zákonným zástupcom sa položka automaticky stiahne do vášho zariadenia.2

Funkcia Potvrdiť nákup sa nevzťahuje na apky ani obsah zo školy

Ak bol účet dieťaťa vytvorený pomocou Apple ID pre študentov, dieťa môže použiť funkciu Potvrdiť nákup na osobné nákupy mimo školskej inštitúcie. Táto možnosť sa nebude vzťahovať na žiadne apky ani iný obsah distribuovaný školou.

1. Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

2. V Južnej Kórei môže byť dieťa po schválení žiadosti z funkcie Potvrdiť nákup požiadané o overenie svojho veku. Prečítajte si viac o overovaní veku v Južnej Kórei.

Dátum zverejnenia: