Požiadanie o nákup a nakupovanie s funkciou Potvrdiť nákup

Vďaka funkcii Potvrdiť nákup môžete svojim deťom dovoliť vyberať si, čo si chcú kúpiť, a pritom mať stále pod kontrolou ich výdavky.

Ak používate funkcie Potvrdiť nákup a Rodinné zdieľanie a dieťa iniciuje nový nákup alebo bezplatné stiahnutie, organizátorovi rodiny sa vždy odošle požiadavka. Organizátor môže skontrolovať položku a schváliť nákup alebo odmietnuť požiadavku priamo zo svojho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Môže to byť napríklad požiadavka na položky v iTunes, Apple Books alebo App Store, nákupov v aplikáciách alebo úložisku v iCloude.

Ak organizátor rodiny schváli nákup, obsah sa automaticky stiahne do zariadenia príslušného člena rodiny. Ak nákup odmietne, k žiadnemu nákupu ani stiahnutiu nedôjde.

Zapnutie funkcie Potvrdiť nákup

Organizátor rodiny môže zapnúť funkciu Potvrdiť nákup pre každého člena rodiny, ktorý nie je dospelý. Funkcia je predvolene zapnutá pre všetky deti mladšie ako 13 rokov a výzva na nastavenie funkcie Potvrdiť nákup sa vám zobrazí pri každom pozývaní osoby mladšej ako 18 rokov do rodinnej skupiny.*

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Potvrdiť nákup pre členov rodiny v rodinnej skupine, ktorí majú menej ako 18 rokov*, použite tento postup. Ak funkciu Potvrdiť nákup vypnete pre člena rodiny, ktorý dosiahne 18 rokov*, nedá sa už pre neho znova zapnúť.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] a klepnite na položku Rodinné zdieľanie. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud a klepnite na položku Rodina.
 2. Klepnite na meno člena rodiny.
 3. Klepnite na položku Potvrdiť nákup.

Mac

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud.
 2. Kliknite na položku Spravovať rodinu a vyberte meno člena rodiny.
 3. Vyberte možnosť Potvrdiť nákup.

Ak ste vytvorili účet dieťaťa pomocou Apple ID pre študentov, funkciu Potvrdiť nákup môžete použiť na osobné nákupy mimo vzdelávacej inštitúcie. Táto možnosť sa nebude vzťahovať na žiadne aplikácie ani iný obsah distribuovaný školou.


iPhone so zobrazenou požiadavkou člena rodiny na nákup

Schválenie alebo odmietnutie požiadavky

Ak ste organizátor, pomocou nasledujúceho postupu môžete uskutočniť alebo odmietnuť nákup zo svojho iOS zariadenia alebo Macu:

 1. Otvorte hlásenie a pozrite sa, o akú položku má člen rodiny záujem. (Pozrite si hlásenia vo svojom Macu alebo iOS zariadení.)
 2. Schváľte alebo odmietnite nákup.
 3. Ak ho schválite a chcete uskutočniť nákup, potrebujete sa prihlásiť so svojím Apple ID a heslom.

Položka sa po nákupe pridá do účtu dieťaťa a zdieľa sa s ostatnými členmi rodinnej skupiny. Ak dieťa znova stiahne predchádzajúci nákup, stiahne zdieľaný nákup, nainštaluje aktualizáciu alebo použije v obchode kód na uplatnenie, nedostanete žiadne hlásenie.

Ak odmietnete požiadavku alebo neuskutočníte nákup, po uplynutí 24 hodín sa požiadavka vymaže a dieťa bude musieť odoslať novú požiadavku.

Výber iného schvaľovateľa

Organizátor môže udeliť inému rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v skupine povolenie na správu požiadaviek funkcie Potvrdiť nákup. Na každý nákup postačuje jedna dospelá osoba a nákup je po uskutočnení definitívny.

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie, klepnite na člena rodiny a potom klepnite na položku Rodič alebo zákonný zástupca. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud > Rodina.
 • V Macu vyberte menu Apple > Systémové nastavenia > iCloud, vyberte člena rodiny a potom vyberte položku Rodič alebo zákonný zástupca.


iPhone so zobrazenou výzvou na požiadanie o povolenie nákupu aplikácie Space od spoločnosti Tinybop

Vytvorenie požiadavky pomocou funkcie Potvrdiť nákup

Ak je pre váš účet aktivovaná funkcia Potvrdiť nákup, prezeranie obchodu bude rovnaké ako predtým, ale pred uskutočnením nákupu sa organizátorovi rodiny odosiela požiadavka. Ak chcete odoslať požiadavku organizátorovi, použite tento postup:

 1. Klepnite na cenu položky, ktorú chcete získať.
 2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID a heslo.
 3. Klepnite na položku Požiadať. Požiadavka sa odošle organizátorovi. Ak je organizátor nablízku a môže uskutočniť nákup priamo z vášho zariadenia, môžete klepnúť na možnosť osobného schválenia. Ak odošlete viacero požiadaviek na jednu položku, organizátor aj tak dostane len jednu požiadavku. 

Po uskutočnení nákupu sa nakúpené položky automaticky stiahnu do vášho zariadenia.

 

* Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: