Zdieľanie polohy s rodinou

Vďaka Rodinnému zdieľaniu môžete s členmi rodiny ľahko zdieľať svoju polohu v aplikácii Nájsť priateľov alebo Správy. Členom rodiny môžete dokonca pomôcť nájsť stratené zariadenia v aplikácii Nájsť môj iPhone.

Ak máte zariadenie so systémom iOS 13 alebo novšou verziou, môžete v aplikácii Nájsť zdieľať s priateľmi a členmi rodiny svoju polohu. Ak používate Apple Watch so systémom watchOS 6, použite aplikáciu Nájsť ľudí.

Ako to funguje

Organizátor rodiny nastaví zdieľanie rodiny v nastaveniach Rodinného zdieľania. Po zapnutí zdieľania polohy sa bude poloha organizátora automaticky zdieľať s každým v rodinnej skupine. Každý člen rodiny sa potom môže rozhodnúť, či chce zdieľať svoju polohu. Ak budete so zdieľaním súhlasiť, členovia vašej rodiny si budú môcť pozrieť vašu polohu v aplikáciách Nájsť priateľovSprávy. Ak majú členovia vašej rodiny iOS 13 alebo novšiu verziu, môžu si pozrieť vašu polohu v aplikácii Nájsť. Ak majú watchOS 6, vašu polohu si môžu pozrieť v aplikácii Nájsť ľudí. A vy si zase môžete pozrieť ich polohu.

Ak máte zapnuté zdieľanie polohy a stratíte zariadenie alebo vám ho niekto ukradne, môžete požiadať niektorého člena rodiny, aby vám ho pomohol nájsť a získať späť pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone. Ak má člen vašej rodiny iOS 13 alebo novšiu verziu, môžete ho požiadať, aby použil aplikáciu Nájsť.

Zdieľanie polohy nie je podporované v Južnej Kórei a v závislosti od miestnych zákonov nemusí byť k dispozícii ani v iných oblastiach.


 

Vyberte, kedy sa má poloha zdieľať

V rámci Rodinného zdieľania sa môžete rozhodnúť, či budete svoju polohu zdieľať s rodinou.

Ak sa chcete pozrieť, či ju zdieľate, postupujte takto:

 1. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno].
  • Ak používate iOS 11, klepnite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
 2. Klepnite na položku Zdieľať moju polohu.
 3. Klepnite na [meno člena rodiny], s ktorým chcete svoju polohu zdieľať.

Ak chcete prestať so zdieľaním polohy, vypnite možnosť Zdieľať moju polohu. Vaša poloha sa prestane zobrazovať všetkým členom vašej rodiny a priateľom, ktorých ste schválili. Keď sa znova rozhodnete zdieľať polohu, môžete toto nastavenie kedykoľvek zapnúť.

Výber zariadení, z ktorých sa má zdieľať vaša poloha

Vaša poloha sa predvolene zdieľa zo zariadenia, pomocou ktorého sa prihlasujete do Rodinného zdieľania. Ak chcete zdieľať polohu z iného zariadenia:

 1. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno].
 2. Klepnite na položky Rodinné zdieľanie > Zdieľanie polohy.
 3. Klepnite na položky Zdieľať moju polohu > Z.
 4. Vyberte zariadenie, z ktorého sa má zdieľať.

Zdieľanie polohy a Nájsť môj iPhone

Ak sa pripojíte k Rodinnému zdieľaniu a rozhodnete sa zdieľať svoju polohu s členmi rodiny, môžu nájsť a zabezpečiť vaše stratené zariadenie.

Ak ste v stratenom zariadení zapli službu Nájsť môj iPhone, člen rodiny vám môže pomôcť tým, že:

 • Zobrazí polohu vášho zariadenia a informácie o tom, či je online alebo offline.
 • Prehrá zvuk na stratenom zariadení, čo vám môže pomôcť nájsť ho.
 • Prepne zariadenie do režimu Stratené, ak ste v ňom mali nastavený kód.

Ak nezdieľate svoju polohu, členovia rodiny nemajú prístup k informáciám o polohe vašich zariadení. Môžu vám však pomôcť aj bez týchto informácií. Môžu skontrolovať, či je vaše stratené zariadenie online alebo offline, prehrať na ňom zvuku alebo ho prepnúť do režimu Stratené.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: