Rodinné zdieľanie a poloha

Keď sa pripojíte k rodinnej skupine, môžete zdieľať svoju polohu s ostatnými členmi rodiny.

Ako to funguje

Keď sa pripojíte k rodine, zobrazí sa otázka, či chcete zdieľať svoju polohu s členmi rodiny. Ak súhlasíte:

Ak členovia rodiny súhlasia, v príslušných aplikáciách vo vašom zariadení sa bude zobrazovať ich poloha.

Výber, kedy sa má poloha zdieľať

Keď sa pripojíte k rodine, môžete vybrať, či chcete zdieľať svoju polohu.

Nastavenia nájdete v ponuke Nastavenia > iCloud > Zdieľať moju polohu.

Ak chcete prestať zdieľať svoju polohu, vypnite možnosť Zdieľať moju polohu. Vaša poloha sa prestane zobrazovať všetkým členom vašej rodiny a všetkým priateľom, ktorých ste schválili.


Ak chcete vybrať členov rodiny, s ktorými chcete zdieľať svoju polohu, klepnite na ich meno.

Výber zariadení, z ktorých sa má zdieľať vaša poloha

Vaša poloha sa predvolene zdieľa zo zariadenia, pomocou ktorého sa prihlasujete do Rodinného zdieľania. Ak chcete zdieľať polohu z iného zariadenia:

  1. Prejdite do ponuky Nastavenia > iCloud > Zdieľať moju polohu a klepnite na položku Z. 
  2. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete zdieľať polohu.

Používanie zdieľania polohy so službou Nájsť môj iPhone

Ak sa pripojíte k Rodinnému zdieľaniu a vyberiete možnosť zdieľania svojej polohy s členmi rodiny, môžu nájsť a zabezpečiť vaše stratené zariadenie.

Ak ste vo svojom stratenom zariadení zapli službu Nájsť môj iPhone, člen rodiny môže:

  • zobraziť polohu vášho zariadenia a informácie o tom, či je online alebo offline,
  • prehrať zvuk na stratenom zariadení, ktorý vám ho pomôže nájsť,
  • prepnúť vaše zariadenie do Režimu straty, ak v ňom bolo nastavené heslo.

Ak nezdieľate svoju polohu, členovia rodiny nemajú prístup k informáciám o polohe vašich zariadení. Môžu vám však pomôcť aj bez týchto informácií. Môžu skontrolovať, či je vaše stratené zariadenie online alebo offline, prehrať na ňom zvuku alebo ho prepnúť do Režimu straty.

Niektoré funkcie nemusia byť kvôli technickým obmedzeniam alebo miestnym zákonom dostupné vo všetkých krajinách.

Prečítajte si ďalšie informácie o službe Nájsť môj iPhone.

Dátum zverejnenia: