Hľadanie priateľov a zdieľanie polohy s aplikáciou Nájsť

V systéme iOS 13 alebo novšom môžete pomocou aplikácie Nájsť zdieľať svoju polohu s priateľmi a rodinou.Aplikácia Nájsť v systéme iOS 13 alebo novšom, iPadOS a macOS Catalina je spojením aplikácií Nájsť môj iPhone a Nájsť priateľov. Ak potrebujete pomoc s jej nájdením, použite vyhľadávanie na iPhone, iPade alebo iPode touch alebo Spotlight na Macu. Polohu môžete zdieľať aj na stránke iCloud.com

Ak nemáte systém iOS 13 alebo novší, iPadOS ani watchOS 6, nastavte a používajte aplikáciu Nájsť priateľov a prečítajte si, ako môžete zdieľať svoju polohu s rodinou.

Zdieľanie polohy

Keď je možnosť Zdieľať moju polohu zapnutá, môžete zdieľať svoju polohu s priateľmi, rodinou a kontaktmi v iPhone, iPade alebo iPode touch pomocou aplikácie Nájsť. Svoju polohu môžete zdieľať aj cez aplikáciu Nájsť ľudí v modeloch Apple Watch so systémom watchOS 6 alebo novším a GPS a mobilným pripojením, ktoré sú spárované s vaším iPhonom.

Ak ste si už nastavili Rodinné zdieľanie a používate zdieľanie polohy, členovia vašej rodiny sa automaticky zobrazia v aplikácii Nájsť.

Svoju polohu môžete zdieľať aj v aplikácii Správy.

Zdieľanie s ľuďmi

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Ľudia.
 2. Vyberte položku Zdieľať moju polohu alebo Spustiť zdieľanie polohy.
 3. Zadajte meno alebo telefónne číslo osoby, s ktorou chcete zdieľať svoju polohu.
 4. Vyberte položku Odoslať.
 5. Svoju polohu môžete zdieľať jednu hodinu, do konca dňa alebo natrvalo.
 6. Vyberte tlačidlo OK.

Keď s niekým zdieľate svoju polohu, daná osoba sa môže rozhodnúť nazdieľať vám tú svoju.

Pomenovanie miesta

Ak chcete, môžete pomenovať najčastejšie navštevované miesta:

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Ja.
 2. Rolujte nadol a vyberte položku Upraviť názov miesta.
 3. Vyberte si z možností Domov, Práca, Škola, Telocvičňa, Žiadne.

Ak chcete miestu vytvoriť vlastný názov, vyberte položku Pridať vlastný popis. Jednoducho zadajte názov a vyberte položku Hotovo.

Zmena zariadenia, z ktorého sa zdieľa poloha

Ak chcete zmeniť zariadenie, z ktorého zdieľate svoju polohu, otvorte v ňom aplikáciu Nájsť. Vyberte tab Ja a v časti Moja poloha vyberte možnosť Použiť tento [zariadenie].

Zdieľanie času príchodu

Sledovanie polohy, ktorú s vami zdieľa priateľ

Ak s vami niekto zdieľa svoju polohu alebo ak niekoho požiadate o zdieľanie polohy a daná osoba to odsúhlasí, môžete sledovať jej polohu.

Žiadosť o sledovanie polohy

Ak chcete niekoho začať sledovať, najskôr s ním musíte zdieľať svoju polohu. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Ľudia.
 2. Vyberte osobu, s ktorou zdieľate svoju polohu.
 3. Rolujte nadol, vyberte položku Požiadať o sledovanie polohy a potom vyberte tlačidlo OK.

Odpovedanie na žiadosť o sledovanie polohy

Keď s vami niekto začne zdieľať svoju polohu, môžete sa rozhodnúť mu nazdieľať tú svoju:

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Ľudia.
 2. Pod menom osoby, ktorá vám poslala svoju polohu, vyberte položku Zdieľať, aby vás mohla sledovať.
 3. Ak s danou osobou nechcete zdieľať svoju polohu, vyberte položku Zrušiť.

Zistenie polohy priateľov

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Ľudia.
 2. V časti Ľudia vyberte meno priateľa, ktorý s vami zdieľa svoju polohu.
 3. Vyberte položku Navigovať, čím otvoríte Mapy, a pozrite si trasu, ktorá vás zavedie k polohe vášho priateľa.

Ak sa pod menom vášho priateľa zobrazí vaša poloha, nesledujete ho. Ak sa zobrazí text Nenašla sa žiadna poloha, danú osobu nie je možné nájsť.

Ďalšie akcie, ktoré môžete vykonať

Po otvorení aplikácie Nájsť vyberte tab Ľudia a potom meno osoby. Môžete:

 • Zobraziť si vizitku kontaktu danej osoby.
 • Vybrať položku Navigovať, čím si v Mapách zobrazíte trasu k polohe danej osoby.
 • Vybrať položku Hlásenia, vďaka čomu zistíte, keď sa poloha danej osoby zmení. Prípadne tak môžete upozorniť ostatných na zmenu vlastnej polohy.
 • Pridať danú osobu k obľúbeným používateľom alebo ju odtiaľ odstrániť. Členov skupiny Rodinného zdieľania nie je možné odstrániť z časti Obľúbené.
 • Vybrať položku Upraviť a pridať popis k jej polohe.

Ukončenie zdieľania polohy

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a vyberte tab Ľudia.
 2. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoju polohu.
 3. Rolujte nadol a vyberte položku Zastaviť zdieľanie polohy.

Vypnutie možnosti Povoliť žiadosti o priateľstvo

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť.
 2. Vyberte tab Ja.
 3. Vypnite možnosť Povoliť žiadosti o priateľstvo.

Ukončenie zdieľania so všetkými osobami

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť.
 2. Vyberte tab Ja.
 3. Vypnite možnosť Zdieľať moju polohu.

 

Ďalšie spôsoby zdieľania polohy

Svoju polohu môžete zdieľať s ostatnými aj cez aplikáciu Správy v iPhone.

V aplikácii Správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy v iPhone a vyberte správu.
 2. V hornej časti konverzácie vyberte meno osoby. 
 3. Vyberte ikonu informácií .
 4. Vyberte položku Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha na mape. Môžete tiež vybrať položku Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať.

Dátum zverejnenia: