Používanie displeja Alva BC680 spolu s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch

Pri používaní Braillovho displeja Alva BC680 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Predchádzajúca položka Ľavý smartpad doľava alebo pravý smartpad doľava
Nasledujúca položka Ľavý smartpad doprava alebo pravý smartpad doprava
Prechod do stavového riadka Ľavý smartpad 2 alebo pravý smartpad 2
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) Ľavý smartpad 3 alebo pravý smartpad 3

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Ľavý smartpad nadol alebo pravý smartpad nadol alebo eTouch 4
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Ľavý smartpad nahor alebo pravý smartpad nahor alebo eTouch 2

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Dvojité klepnutie na vybranú položku Riadok smerových klávesov 1 alebo riadok smerových klávesov 2
Výber položky pod prstom Kláves Enter na ľavom smartpade alebo kláves Enter na pravom smartpade alebo palec 1 alebo palec 10
Stlačenie tlačidla Domov Ľavý smartpad 1 alebo pravý smartpad 1

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Pozastavenie alebo obnovenie reči Ľavý smartpad 4 alebo pravý smartpad 4

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Posun doľava eTouch 1 alebo palec 2 alebo palec 3 alebo palec 4 alebo palec 5
Posun doprava eTouch 3 alebo palec 6 alebo palec 7 alebo palec 8 alebo palec 9
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Riadok stavových smerových klávesov 1 alebo riadok stavových smerových klávesov 1

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: