Novinky v nástroji Apple Configurator pre iPhone

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách nástroja Apple Configurator pre iPhone.

Nástroj Apple Configurator pre iPhone sa predvolene aktualizuje automaticky. Ak ste vypli automatické aktualizácie, nástroj Apple Configurator pre iPhone môžete aktualizovať manuálne. Prečítajte si o požiadavkách na používanie nástroja Apple Configurator 1.1.

Novinky v nástroji Apple Configurator 1.1

  • Opravy chýb a vylepšenia výkonu

Novinky v nástroji Apple Configurator 1.0.1

  • Možnosť nezdieľať sieť s počítačmi Mac

  • Lepšie spracúvanie chybových stavov a upozornenie používateľov na chybové stavy

  • Opravy chýb a vylepšenia výkonu

Dátum zverejnenia: