Ako funkcia „Hey Siri“ pracuje s viacerými zariadeniami naraz

Prečítajte si, ako reaguje funkcia „Hey Siri“, keď ste v blízkosti viacerých zariadení, ktoré ju podporujú.

Ktoré zariadenie odpovie na príkaz „Hey Siri“?

Keď poviete „Hey Siri“ v blízkosti viacerých zariadení, ktoré túto funkciu podporujú, zariadenia sa rýchlo prepoja cez Bluetooth a rozhodnú, ktoré má na žiadosť odpovedať. Odpovie zariadenie, ktoré žiadosť počulo najlepšie alebo ktoré ste zdvihli alebo používali naposledy.

HomePod odpovedá na väčšinu žiadostí cez Siri, aj keď sú okolo ďalšie zariadenia podporujúce funkciu „Hey Siri“. Ak chcete funkciu Siri použiť na konkrétnom zariadení, prebuďte ho zdvihnutím alebo aktivujte funkciu Siri stlačením tlačidla a potom vyslovte svoju žiadosť.

Keď na príkaz „Hey Siri“ odpovie nesprávne zariadenie

  • Skontrolujte, či je na všetkých zariadeniach zapnuté rozhranie Bluetooth. Keď je rozhranie Bluetooth vypnuté alebo nejaké zariadenie nie je v dosahu a nemôže sa cez Bluetooth spojiť s ostatnými zariadeniami, na vašu žiadosť môže odpovedať viacero zariadení naraz.

  • Vo všetkých zariadeniach musia byť nainštalovaný najnovší softvér Apple. Ak niektoré zariadenia používajú starší softvér, na príkaz „Hey Siri“ môžu odpovedať viaceré zariadenia naraz.

  • Všetky zariadenia, s ktorými chcete používať funkciu „Hey Siri“, musia mať túto funkciu zapnutú v nastaveniach Siri.

  • Ak máte iPhone alebo iPad a chcete, aby na príkaz „Hey Siri“ nereagovali, môžete ich položiť displejom nadol.

  • Ak máte HomePod, môžete povedať „Hey Siri, turn off Hey Siri“ (Ahoj Siri, vypni funkciu Hey Siri) alebo môžete v aplikácii Domácnosť vypnúť nastavenie Čakať na vyslovenie „Hey Siri“. Keď budete chcieť funkciu „Hey Siri“ zasa zapnúť, podržte prst na hornej strane HomePodu a povedzte „Turn on Hey Siri“ (Zapni funkciu Hey Siri).

  • Ak máte Mac, ktorý podporuje funkciu „Hey Siri“, a nechcete, aby na príkaz „Hey Siri“ odpovedal, zatvorte jeho kryt. Ak je v nastaveniach Siri vypnutá možnosť Povoliť Siri pri zamknutí, Mac nebude odpovedať ani v prípade, že má zamknutú obrazovku.

Ďalšie informácie

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní funkcie Siri na týchto zariadeniach:

Funkcie Siri sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Dátum zverejnenia: