Spolupráca na dokumentoch v apkách Pages, Numbers a Keynote

Vďaka integrovanej spolupráci môžete na dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách pracovať spoločne s inými používateľmi v reálnom čase.

Spolupráca v apkách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade, Macu a Apple Vision Pro vám umožňuje pozývať iných používateľov, aby spolupracovali na dokumente, nastavovať práva k danému dokumentu, pozrieť si súhrn vykonaných zmien a to, kto na dokumente pracoval, ako aj začať komunikáciu s účastníkmi priamo v danej apke.

Spolupracovať pomocou apiek Pages, Numbers a Keynote môžete aj online na stránke iCloud.com.

Pozvanie iných používateľov na spoluprácu

Keď pozývate ľudí, aby spolupracovali na dokumente, tabuľke alebo prezentácii, pošlete im na ne odkaz. Prezerať a upravovať zdieľaný dokument môže najviac 100 ľudí súčasne.

Začatie spolupráce:

 1. Prihláste sa na zariadení do iCloudu a potom zapnite službu iCloud Drive pre aplikácie Pages, Numbers a Keynote.

 2. V otvorenom dokumente kliknite alebo klepnite na tlačidlo Zdieľať Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text na paneli s nástrojmi, vo vyskakovacom menu vyberte Spolupracovať a potom vyberte, ako chcete pozvať iných používateľov.

Ľudia, ktorých pozvete, si môžu otvoriť a prezerať zdieľaný dokument akejkoľvek veľkosti. Ak je váš dokument väčší než 2 GB a chcete, aby ho mohli pozvaní upravovať, tak skôr, než ich pozvete, zmenšite pomocou apky Pages, Numbers alebo Keynote jeho veľkosť na menej než 2 GB.

Ak máte spravované Apple ID, môžete spolupracovať s inými používateľmi mimo vašej organizácie. Požiadajte správcu o zapnutie týchto nastavení.

Nastavenie práv

Ak chcete nastaviť práva, ktoré určujú, kto si môže prezerať a upravovať dokument a pozývať iných používateľov, aby na ňom spolupracovali, kliknite alebo klepnite na vyskakovacie menu pod vyskakovacím menu Spolupracovať.

Môžete nastaviť tieto možnosti:

 • Ak chcete povoliť prístup k dokumentu len určitým ľuďom, vyberte Len pozvaní užívatelia. Aby títo účastníci mohli zdieľaný dokument otvoriť, musia sa prihlásiť pomocou Apple ID do iCloudu alebo na stránke iCloud.com. Ak účet Apple ID nemajú, môžu si ho vytvoriť po tom, ako s nimi začnete dokument zdieľať.

 • Ak chcete, aby zdieľaný dokument mohol otvoriť ktokoľvek, kto má naň odkaz, vyberte Ktokoľvek s odkazom.

 • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument upravovať a tlačiť, vyberte Úpravy.

 • Ak chcete, aby každý používateľ s povoleným prístupom mohol dokument zobraziť a tlačiť, no nie upravovať, vyberte Len prezeranie.

 • Ak nechcete, aby účastníci mohli na spoluprácu pozývať ostatných, zrušte výber možnosti Ktokoľvek môže pridať ďalších ľudí.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Po otvorení dokumentu môžete v reálnom čase vidieť úpravy, ktoré urobili ostatní, a čo urobili nedávno. V závislosti od vášho zariadenia sa počet ľudí upravujúcich alebo prezerajúcich dokument zobrazí na tlačidle SpoluprácaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text na paneli s nástrojmi, ktoré sa zobrazí po tom, čo pozvete iných. Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Spolupráca môžete zobraziť zoznam účastníkov.

Pri upravovaní zdieľaného dokumentu môžete až na niekoľko výnimiek používať všetky funkcie apiek Pages, Numbers a Keynote.

Zobrazenie najnovšej aktivity

Klepnutím alebo kliknutím na tlačidlo SpoluprácaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text na paneli s nástrojmi apky Pages, Numbers alebo Keynote na iPhone, iPade a Macu si zobrazíte, čo sa stalo od vašej poslednej návštevy dokumentu. Máte tiež možnosť začať v apke komunikáciu s účastníkmi a zmeniť nastavenia aktivít.

 • Kliknutím alebo klepnutím na Zobraziť všetky aktivity uvidíte, kto pracoval na dokumente, a budete si môcť pozrieť súhrn vykonaných zmien. Kliknutím alebo klepnutím na šípku rozbalenia si zobrazíte podrobnejšie zmeny, napríklad úpravy vykonané jedným účastníkom na rôznych miestach. Klepnutím na aktivitu sa vám zobrazí, kde bola príslušná zmena vykonaná. Neprečítané aktivity sú zvýraznené a klepnutím na zvýraznenú aktivitu sa všetky neprečítané aktivity označia ako prečítané.

 • Kliknutím alebo klepnutím na meno v zozname účastníkov prejdete na miesto v dokumente, kde daný účastník práve pracuje.

 • Kliknutím alebo klepnutím na Nastavenia aktivít zapnete alebo vypnete hlásenia o tom, že sa pripojili noví ľudia alebo že vykonali úpravy či pridali komentár.

 • Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo správy začnete konverzáciu s účastníkmi v Správach, klepnutím alebo kliknutím na tlačidlo audia alebo videa začnete hovor FaceTime.

V apke Keynote na Apple Vision Pro môžete spolupracovať s ostatnými na prezentáciách a účastníci môžu vidieť vašu aktivitu, no vy nevidíte aktivitu ostatných.

Zmena nastavení zdieľaného dokumentu

Ak chcete zmeniť práva po zdieľaní dokumentu, kliknite alebo klepnite na tlačidlo SpoluprácaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text na paneli s nástrojmi a potom kliknite alebo klepnite na Spravovať zdieľaný dokument, Spravovať zdieľanú prezentáciu alebo Spravovať zdieľané tabuľky podľa toho, ktorú apku iWork používate. Môžete zmeniť prístup a práva, ako aj zastaviť zdieľanie.

Funkcie, ktoré počas spolupráce nie sú podporované

Ak potrebujete použiť niektorú z týchto funkcií, zastavte zdieľanie dokumentu, vykonajte požadované zmeny a dokument znova zdieľajte. Keď zastavíte zdieľanie, dokument sa všetkým účastníkom odstráni zo služby iCloud Drive. Ak ste dokument obmedzili na možnosť Len pozvaní užívatelia, budete musieť všetkých ľudí pozvať znova.

Počas spolupráce s ostatnými v súčasnosti nie sú dostupné tieto funkcie:

Pages, Numbers a Keynote

 • Zmenšenie veľkosti súboru (Súbor > Zmenšiť súbor).

 • Ťahanie riadkov a stĺpcov medzi oblasťami s textom a hlavičkami v tabuľkách.

 • Vytváranie, mazanie alebo zmena poradia štýlov.

 • Úprava pomocou softvéru Ruby v ázijských jazykoch.

 • Vytváranie alebo úprava vlastných formátov buniek.

 • Nahradenie všetkých výskytov písma v dokumente.

* Zdieľaný dokument sa zmenšiť nedá, môžete však zmenšiť jeho kópiu.

Pages

 • Úprava nastavení vysvetliviek.

 • Vkladanie, vystrihovanie, kopírovanie, vymazanie, duplikovanie, zmena usporiadania alebo úprava sekcií.

 • Úprava nastavení koncových poznámok.

 • Pridávanie a úprava objektov rozloženia sekcie.

 • Vkladanie dynamických polí s dátumom a časom.

 • Prevod dokumentov textového editora na dokumenty s rozložením strany a naopak.

 • Úprava nastavení číslovania strán.

 • Pridávanie alebo úprava šablón strán.

 • Opakované použitie šablóny strany na stranu.

Numbers

 • Vkladanie dynamických polí.

 • Kopírovanie alebo vkladanie štýlov tabuliek.

 • Transponovanie tabuliek.

Keynote

 • Zmena veľkosti snímok.

 • Zmena témy.

 • Nahrávanie prezentácií alebo prehrávanie predtým nahraných prezentácií.

 • Pridávanie alebo úprava zvukových stôp.

 • Odstraňovanie zvukových stôp alebo stôp.

 • Odstraňovanie existujúcich nahrávok prezentácií.

Pages, Numbers a Keynote pre iCloud

Pomocou apiek Pages, Numbers, a Keynote online na stránke iCloud.com môžete pozývať iných používateľov, aby spolupracovali na dokumente, nastavovať práva pre účastníkov a spolupracovať. Pri spolupráci na stránke iCloud.com však niektoré funkcie nie sú momentálne dostupné:

 • Ak je v dokumente aplikácie Pages zapnuté sledovanie zmien, môžete si ho zobraziť a vybrať text, ale nemôžete ho upraviť.

 • Ak máte v dokumente aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote zvislý text, môžete si zobraziť obrázok dokumentu na stránke iCloud.com, no nemôžete ho upraviť.

 • Úprava objektov vnútri skupín.

 • V Pages, Numbers a Keynote pre iCloud môžete v dokumente s aktivovanou spoluprácou prejsť na kurzor iného účastníka, no ďalšie funkcie spolupráce, ako napríklad kanál aktivít a nástroje na začatie komunikácie, nie sú k dispozícii. Zmeny vykonané v dokumente s aktivovanou spoluprácou na stránke iCloud.com sa však zobrazujú v kanáli aktivít účastníkov, ktorí používajú apky Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade a Macu.

V aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade a Macu môžete dokumenty so zapnutým sledovaním zmien a so zvislým textom stále upravovať.

Ak spolupráca nie je dostupná

Ak používate apku Pages, Numbers alebo Keynote a spolupráca nie je dostupná, možno budete musieť tieto apky aktualizovať. Zapnite si automatické aktualizácie, aby vaše apky boli vždy aktuálne. Ak je vaše zariadenie na aktualizovanie apky zastarané, stále môžete pomocou Macu alebo PC spolupracovať online na stránke iCloud.com.

Ak chcete niekomu poslať kópiu dokumentu, nemusíte používať funkciu spolupráce. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo Zdieľať, vo vyskakovacom menu vyberte Odoslať kópiu a potom vyberte, ako chcete dokument odoslať.

Minimálne systémové požiadavky a požiadavky na iCloud, aby bola možná spolupráca

Ak si chcete zobraziť alebo upraviť zdieľaný dokument a pozvať iných používateľov na účasť na prezentácii, vy aj ľudia, s ktorými súbor zdieľate, potrebujete jedno z nasledujúcich zariadení:

 • Mac so systémom macOS Ventura a Pages, Numbers alebo Keynote 14.0 či novšou verziou.

 • iPhone alebo iPad so systémom iOS alebo iPadOS 16 a Pages, Numbers alebo Keynote 14.0 či novšou verziou.

 • Apple Vision Pro s apkou Pages, Numbers alebo Keynote 14.0 či novšou verziou.

Apky Pages, Numbers a Keynote pre iCloud fungujú s Macom alebo PC s prehliadačom Safari 11.1.2 alebo novším, Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: