Dostupnosť funkcií a zdroje dát v apke Počasie

Prečítajte si o regionálnej dostupnosti rôznych funkcií a zdrojoch dát v apke Počasie.

Apka Počasie obsahuje množstvo funkcií, ktoré poskytujú informácie o aktuálnom počasí a predpoveď počasia. Niektoré funkcie nie sú momentálne k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Predpoveď na 10 dní

Pre väčšinu krajín a oblastí je k dispozícii predpoveď počasia na 10 dní. Ak nie je uvedené inak, dáta predpovede na 10 dní poskytuje služba Apple Weather.

Informácie o nepriaznivom počasí

Informácie o nepriaznivom počasí sú k dispozícii od národných meteorologických služieb pre Austráliu, Brazíliu, Kanadu, Indiu, Japonsko, Mexiko, Thajsko, Spojené štáty a väčšinu krajín a oblastí v Európe.

Informácie o nepriaznivom počasí v kontinentálnej Číne poskytuje služba QWeather.

Zrážky počas najbližšej hodiny

Predpovede zrážok počas najbližšej hodiny a upozornenia na zrážky sú k dispozícii pre Austráliu, Írsko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Informácie poskytuje spoločnosť Apple s použitím údajov národných meteorologických služieb.

iPhone so zobrazením nepriaznivých informácií o počasí v apke Počasie.

Kvalita ovzdušia

Informácie o kvalite ovzdušia poskytuje služba BreezoMeter pre Kanadu, Francúzsko, Nemecko, Indiu, Taliansko, Japonsko, Mexiko, Holandsko, Singapur, Južnú Kóreu, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Informácie o kvalite ovzdušia pre kontinentálnu Čínu poskytuje služba QWeather a využívajú sa pre ne údaje zo staníc monitorujúcich ovzdušie. Ak používate systém iOS 14.1 alebo starší, budú sa vám zobrazovať informácie o kvalite ovzdušia poskytované službou The Weather Channel.

Mapy

Pre väčšinu krajín a oblastí sú k dispozícii teplotné mapy, mapy vetra a mapy zrážok na 12 hodín. Mapy zrážok počas najbližšej hodiny sú k dispozícii pre Austráliu, Írsko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké.

Dáta teplotných máp a máp zrážok poskytuje služba Apple Weather. Ak používate systém iOS 15.2 alebo starší, môžu sa vám zobraziť údaje o teplote a zrážkach poskytované službou The Weather Channel.

Ak nie je uvedené inak, dáta teplotných máp, máp zrážok a máp vetra poskytuje služba Apple Weather. Dáta používané na zobrazovanie máp kvality ovzdušia poskytujú služby BreezoMeter a QWeather.

Viac informácií o apke Počasie

Prečítajte si, ako na iPhone používať apku Počasie na zisťovanie počasia v aktuálnej lokalite alebo v iných mestách.

Zdroje dát

Webové stránky nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: