Informácie o obsahu zabezpečenia systému macOS High Sierra 10.13.6, aktualizácie zabezpečenia 2018-004 Sierra a aktualizácie zabezpečenia 2018-004 El Capitan

Tento dokument popisuje obsah zabezpečenia systému macOS High Sierra 10.13.6, aktualizácie zabezpečenia 2018-004 Sierra a aktualizácie zabezpečenia 2018-004 El Capitan.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

macOS High Sierra 10.13.6, aktualizácia zabezpečenia 2018-004 Sierra a aktualizácia zabezpečenia 2018-004 El Capitan

Vydané 9. júla 2018

Účty

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k účtom Apple ID lokálnych používateľov

Popis: Pri spracúvaní záznamov Open Directory dochádzalo k problému s ochranou osobných údajov, ktorý bol vyriešený vylepšením indexovania.

CVE-2018-4470: Jacob Greenfield z Commonwealth School

Dátum pridania záznamu: 10. decembra 2018

AMD

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s únikom informácií, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2018-4289: shrek_wzw z tímu Qihoo 360 Nirvan

APFS

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4268: Mac v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

ATS

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4285: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Bluetooth

Dostupné pre: MacBook Pro (15-palcový, 2018) a MacBook Pro (13-palcový, 2018, štyri porty Thunderbolt 3)

Riešenie pre iné modely Macu je súčasťou systému macOS High Sierra 10.13.5.

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať prenosy cez Bluetooth

Popis: V rozhraní Bluetooth dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-5383: Lior Neumann a Eli Biham

Dátum pridania záznamu: 23. júla 2018

CFNetwork

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: V prehliadači Safari môžu neočakávane zostávať súbory cookie

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so správou súborov cookie, ktorý bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2018-4293: Anonymný výskumník

CoreCrypto

Dostupné pre: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4269: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

CUPS

Dostupné pre: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Útočník s oprávneniami môže byť schopný vykonať útok zameraný na odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s dereferenciou smerníka s hodnotou NULL, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2018-4276: Jakub Jirasek z oddelenia Secunia Research spoločnosti Flexera

Dátum pridania záznamu: 25. septembra 2018

DesktopServices

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný zobraziť citlivé používateľské informácie

Popis: Dochádzalo k problému s povoleniami, v dôsledku ktorého bolo nesprávne udelené povolenie na spustenie. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania povolení.

CVE-2018-4178: Arjen Hendrikse

Grafický ovládač Intel

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4456: Tyler Bohan zo spoločnosti Cisco Talos

Dátum aktualizácie záznamu: 22. januára 2019

IOGraphics

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4283: @panicall v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Jadro

Dostupné pre: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Systémy používajúce mikroprocesory založené na jadre Intel® Core môžu lokálnemu procesu potenciálne umožňovať odvodzovanie dát s využitím odloženého obnovenia stavu FP z iného procesu prostredníctvom vedľajšieho kanála špekulatívneho spúšťania

Popis: Odložené obnovenie stavu FP namiesto okamžitého uloženia a obnovenia stavu pri zmene kontextu. Stavy s odloženým obnovením sú potenciálne ohrozené škodlivým kódom, ktorý spôsobí, že jeden proces môže odvodzovať hodnoty registrov iných procesov prostredníctvom vedľajšieho kanála špekulatívneho spúšťania, ktorý hodnotu odvodí.

Problém s únikom informácií bol vyriešený čistením stavu registrov FP/SIMD.

CVE-2018-3665: Julian Stecklina zo spoločnosti Amazon Germany, Thomas Prescher zo spoločnosti Cyberus Technology GmbH (cyberus-technology.de), Zdenek Sojka zo spoločnosti SYSGO AG (sysgo.com) a Colin Percival

Jadro

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Pripojenie škodlivého sieťového zdieľania NFS môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4259: Kevin Backhouse zo spoločnosti Semmle a LGTM.com

CVE-2018-4286: Kevin Backhouse zo spoločnosti Semmle a LGTM.com

CVE-2018-4287: Kevin Backhouse zo spoločnosti Semmle a LGTM.com

CVE-2018-4288: Kevin Backhouse zo spoločnosti Semmle a LGTM.com

CVE-2018-4291: Kevin Backhouse zo spoločnosti Semmle a LGTM.com

Dátum pridania záznamu: 30. októbra 2018

libxpc

Dostupné pre: OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4280: Brandon Azad

libxpc

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4248: Brandon Azad

LinkPresentation

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s falšovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4277: xisigr z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (tencent.com)

Perl

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: V súčasti Perl dochádzalo k viacerým problémom s pretečením medzipamäte

Popis: V súčasti Perl dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-6797: Brian Carpenter

CVE-2018-6913: GwanYeong Kim

Dátum pridania záznamu: 30. októbra 2018

Ruby

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: V tejto aktualizácii bolo vyriešených viacero problémov v súčasti Ruby.

CVE-2017-0898

CVE-2017-10784

CVE-2017-14033

CVE-2017-14064

CVE-2017-17405

CVE-2017-17742

CVE-2018-6914

CVE-2018-8777

CVE-2018-8778

CVE-2018-8779

CVE-2018-8780

Dátum pridania záznamu: 30. októbra 2018

WebKit

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.5

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s falšovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4274: Tomasz Bojarski

Dátum pridania záznamu: 28. júla 2020

Ďalšie poďakovanie

App Store

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Jesse Endahl a Stevie Hryciw zo spoločnosti Fleetsmith a Max Bélanger zo spoločnosti Dropbox.

Dátum pridania záznamu: 8. augusta 2018

Prehliadač pomocníka

Poďakovanie za pomoc so štyrmi opravami si zaslúži Wojciech Reguła (@_r3ggi) zo spoločnosti SecuRing.

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúži juwei lin (@panicaII) zo spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Zabezpečenie

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brad Dahlsten z Iowskej štátnej univerzity.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: