Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 12.0.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 12.0.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Safari 12.0.2

Vydané 5. decembra 2018

Safari

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4440: Wenxu Wu z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (xlab.tencent.com)

Safari

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k predstieraniu iného zdroja v používateľskom rozhraní (tzv. spoofing)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2018-4439: xisigr z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (tencent.com)

Safari

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dopad: Používateľ nemusí byť schopný úplne vymazať históriu prezerania

Popis: Pri použití možnosti Vymazať históriu a dáta webstránok sa nevyčistila história. Tento problém bol vyriešený vylepšením odstraňovania dát.

CVE-2018-4445: William Breuer

WebKit

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4437: HyungSeok Han, DongHyeon Oh a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST Softsec Lab, Kórea

CVE-2018-4464: HyungSeok Han, DongHyeon Oh a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST Softsec Lab, Kórea

WebKit

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4441: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4442: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4443: lokihardt z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4444: James Lee (@Windowsrcer) z tímu S2SWWW.com

Dátum pridania záznamu: 3. apríla 2019, dátum aktualizácie: 17. septembra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý spôsoboval poškodenie pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4438: lokihardt z tímu Google Project Zero, Qixun Zhao z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

Dátum aktualizácie záznamu: 22. januára 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: