Obsah zabezpečenia v systéme iOS 10.3.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 10.3.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iOS 10.3.1

Vydané 3. apríla 2017

CoreText

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad (4. generácia a novšia) a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k ukončeniu aplikácie

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2017-7003: Jake Davis z tímu SPYSCAPE (@DoubleJake)

Dátum pridania záznamu: 31. mája 2017

Wi-Fi

K dispozícii pre: iPhone 5 a novší, iPad 4. generácie a novší, iPod touch 6. generácie a novší

Dopad: Útočník nachádzajúci sa v dosahu môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód vo Wi-Fi čipe

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka medzipamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: