Obsah zabezpečenia v doplnkovej aktualizácii macOS Mojave 10.14.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v doplnkovej aktualizácii macOS Mojave 10.14.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

Doplnková aktualizácia macOS Mojave 10.14.3

Vydané 7. februára 2019

FaceTime

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.3

Dopad: Iniciátor hovoru Skupinový FaceTime môže byť schopný spôsobiť, že príjemca hovor prijme

Popis: Pri spracovávaní hovorov Skupinový FaceTime dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-6223: Grant Thompson zo strednej školy Catalina Foothills High School, Daven Morris z Arlingtonu, TX

Foundation

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.3

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-7286: Anonymný výskumník, Clement Lecigne z tímu Google Threat Analysis Group, Ian Beer z tímu Google Project Zero a Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Fotky Live Photo vo FaceTime

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.3

Dopad: Počas hĺbkového bezpečnostného auditu služby FaceTime sa zistil problém s fotkami Live Photo

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania na serveri služby FaceTime.

CVE-2019-7288: Apple

Inštaláciou doplnkovej aktualizácie macOS Mojave 10.14.3 sa na Macu aktualizuje číslo buildu systému macOS na 18D109. Tento build zahŕňa obsah zabezpečenia popísaný v tomto článku. Ak ste aktualizovali na systém macOS Mojave 10.14.3 a build systému macOS nie je 18D109, nainštalujte aj doplnkovú aktualizáciu.

Prečítajte si, ako zistiť číslo verzie a buildu systému macOS na Macu.

Prečítajte si, ako aktualizovať softvér na Macu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: