Obsah zabezpečenia v systéme macOS Big Sur 11.6.1

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v systéme macOS Big Sur 11.6.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

macOS Big Sur 11.6.1

Dátum vydania: 25. októbra 2021

AppleScript

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Spracovanie binárneho súboru AppleScript so škodlivým kódom môže spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30876: Jeremy Brown, hjy79425575

CVE-2021-30879: Jeremy Brown, hjy79425575

CVE-2021-30877: Jeremy Brown

CVE-2021-30880: Jeremy Brown

Audio

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30907: Zweig z tímu Kunlun Lab

Bluetooth

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30899: Weiteng Chen, Zheng Zhang a Zhiyun Qian z univerzity UC Riverside a Yu Wang zo spoločnosti Didi Research America

ColorSync

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní profilov ICC dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30926: Jeremy Brown

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

ColorSync

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní profilov ICC dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30917: Alexandru-Vlad Niculae a Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero

Continuity Camera

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s nekontrolovaným formátovacím reťazcom, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30903: Gongyu Ma z univerzity Chang-čou Dianzi

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022, dátum aktualizovania: 25. mája 2022

CoreAudio

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30905: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

CoreGraphics

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Spracovanie PDF súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30919

FileProvider

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Rozbalenie archívu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30881: Simon Huang (@HuangShaomang) a pjf z tímu IceSword Lab spoločnosti Qihoo 360

GPU Drivers

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát do zakázaných oblastí, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30900: Yinyi Wu (@3ndy1) z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

iCloud

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30906: Cees Elzinga

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30824: Antonio Zekic (@antoniozekic) zo spoločnosti Diverto

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom so zápisom dát mimo buffera, ktoré boli vyriešené vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30901: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z tímu Ant Security TianQiong Lab, Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc., Liu Long z tímu Ant Security Light-Year Lab, Yinyi Wu (@3ndy1) z tímu Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30922: Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc., Yinyi Wu (@3ndy1)

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022, dátum aktualizovania: 25. mája 2022

IOGraphics

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30821: Tim Michaud (@TimGMichaud) zo spoločnosti Zoom Video Communications

IOMobileFrameBuffer

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra. Spoločnosť Apple vie o hlásení o tom, že tento problém mohol byť aktívne zneužitý.

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30883: Anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30909: Zweig z tímu Kunlun Lab

Kernel

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30916: Zweig z tímu Kunlun Lab

Model I/O

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30910: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30911: Rui Yang a Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

SMB

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30844: Peter Nguyen Vu Hoang zo spoločnosti STAR Labs

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

SMB

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením zamykania.

CVE-2021-30868: Peter Nguyen Vu Hoang zo spoločnosti STAR Labs

SoftwareUpdate

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Aplikácia bez potrebných oprávnení môže byť schopná upraviť premenné v pamäti NVRAM

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30913: Kirin (@Pwnrin) a chenyuwang (@mzzzz__) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent

Dátum aktualizovania záznamu: 25. mája 2022

SoftwareUpdate

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže získať prístup k položkám kľúčenky používateľa

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2021-30912: Kirin (@Pwnrin) a chenyuwang (@mzzzz__) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent

UIKit

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu môže byť schopná určiť vlastnosti hesla používateľa v poli na zadávanie zabezpečeného textu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30915: Kostas Angelopoulos

Windows Server

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zobraziť plochu predtým prihláseného používateľa prostredníctvom obrazovky rýchleho prepínania používateľov

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30908: ASentientBot

xar

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Rozbalenie archívu so škodlivým kódom môže umožniť útočníkovi zapisovať ľubovoľné súbory

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30833: Richard Warren zo spoločnosti NCC Group

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

zsh

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému so zdedenými povoleniami, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení.

CVE-2021-30892: Jonathan Bar Or zo spoločnosti Microsoft

Ďalšie poďakovanie

iCloud

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: