Obsah zabezpečenia v apke Xcode 13

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v apke Xcode 13.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Xcode 13

Dátum vydania: 20. septembra 2021

IDE Xcode Server

Dostupné pre: macOS Big Sur 11.3 a novší

Dosah: Viacero problémov v súčasti nginx

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním súčasti nginx na verziu 1.21.0.

CVE-2016-0742

CVE-2016-0746

CVE-2016-0747

CVE-2017-7529

CVE-2018-16843

CVE-2018-16844

CVE-2018-16845

CVE-2019-20372

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: