Obsah zabezpečenia v systémoch iOS 14.7 a iPadOS 14.7

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systémoch iOS 14.7 a iPadOS 14.7.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 14.7 a iPadOS 14.7

Dátum vydania systému iOS 14.7: 19. júla 2021, dátum vydania systému iPadOS 14.7: 21. júla 2021

ActionKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Skratka môže byť schopná obísť požiadavky internetových povolení

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30763: Zachary Keffaber (@QuickUpdate5)

Analytics

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný získať prístup k analytickým dátam

Popis: Tento problém bol vyriešený novými oprávneniami.

CVE-2021-30871: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Dátum pridania záznamu: 25. októbra 2021

Audio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30781: tr3e

AVEVideoEncoder

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30748: George Nosenko

CoreAudio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30775: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Prehrávanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30776: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreGraphics

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Otvorenie PDF súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30786: ryuzaki

CoreText

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30789: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro, Sunglin z tímu Knownsec 404

Crash Reporter

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30774: Yizhuo Wang z tímu Group of Software Security In Progress (G.O.S.S.I.P) na Šanghajskej dopravnej univerzite

CVMS

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30780: Tim Michaud (@TimGMichaud) zo spoločnosti Zoom Video Communications

dyld

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30768: Linus Henze (pinauten.de)

Find My

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k dátam služby Nájsť

Popis: Dochádzalo k problému s povoleniami, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30804: Csaba Fitzl (@theevilbit) zo spoločnosti Offensive Security

FontParser

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30760: Sunglin z tímu Knownsec 404

FontParser

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru TIFF so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby alebo potenciálnemu odhaleniu obsahu pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30788: tr3e v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

FontParser

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30759: hjy79425575 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Identity Service

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná obísť kontroly podpisu kódu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním podpisu kódu, ktorý bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30773: Linus Henze (pinauten.de)

Image Processing

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30802: Matthew Denton z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie prehliadača Chrome

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30779: Jzhu, Ye Zhang (@co0py_Cat) z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30785: CFF z tímu Topsec Alpha Team, Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Útočník so zlými úmyslami s ľubovoľným prístupom na čítanie a zápis môže byť schopný obísť funkciu Pointer Authentication

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30769: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Útočník, ktorý už dosiahol spustenie kódu v režime jadra, môže byť schopný obísť bezpečnostné opatrenia v pamäti jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30770: Linus Henze (pinauten.de)

libxml2

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-3518

Measure

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Viacero problémov v knižnici libwebp

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu 1.2.0.

CVE-2018-25010

CVE-2018-25011

CVE-2018-25014

CVE-2020-36328

CVE-2020-36329

CVE-2020-36330

CVE-2020-36331

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30796: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30792: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30791: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

TCC

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná obísť určité nastavenia ochrany osobných údajov

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30798: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30758: Christoph Guttandin zo spoločnosti Media Codings

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30795: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30797: Ivan Fratric z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30799: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Pripojenie k škodlivej Wi-Fi sieti môže mať za následok odmietnutie služby alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30800: vm_call, Nozhdar Abdulkhaleq Shukri

Ďalšie poďakovanie

Assets

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Cees Elzinga.

CoreText

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro.

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Sandbox

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: