Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 10

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 10.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Safari 10

Dátum vydania: 20. septembra 2016

Čítačka Safari

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Povolenie funkcie čítačky Safari na webovej stránke so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom s overovaním, ktoré boli vyriešené vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2016-4618: Erling Ellingsen

Dátum aktualizovania záznamu: 23. septembra 2016

Taby v Safari

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Pri spracovávaní relácií tabov dochádzalo k problému so správou stavu. Tento problém bol vyriešený v rámci správu stavu relácií.

CVE-2016-4751: Daniel Chatfield z tímu Monzo Bank

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní prototypov chýb dochádzalo k problému s analýzou. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k úniku citlivých dát

Popis: Pri spracovávaní premennej umiestnenia dochádzalo k problému s povoleniami. Tento problém bol vyriešený pridaním ďalších kontrol vlastníctva.

CVE-2016-4758: Masato Kinugawa zo spoločnosti Cure53

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2016-4611: Apple

CVE-2016-4729: Apple

CVE-2016-4730: Apple

CVE-2016-4731: Apple

CVE-2016-4734: natashenka z tímu Google Project Zero

CVE-2016-4735: André Bargull

CVE-2016-4737: Apple

CVE-2016-4759: Tongbo Luo zo spoločnosti Palo Alto Networks

CVE-2016-4762: Zheng Huang zo spoločnosti Baidu Security Lab

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: Hnutie Anonymous v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2016-4769: Tongbo Luo zo spoločnosti Palo Alto Networks

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k službám, ktoré nepoužívajú protokol HTTP

Popis: Podpora protokolu HTTP/0.9 v Safari umožňovala viacprotokolové zneužitie služieb nepoužívajúcich protokol HTTP pomocou zmeny priradení DNS. Tento problém bol vyriešený obmedzením odpovedí protokolu HTTP/0.9 na predvolené porty a zrušením načítania prostriedkov, ak bol dokument načítaný pomocou inej verzie protokolu HTTP.

CVE-2016-4760: Jordan Milne

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením správy stavu.

CVE-2016-4733: natashenka z tímu Google Project Zero

CVE-2016-4765: Apple

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať a upravovať sieťové prenosy do apiek používajúcich zobrazenie WKWebView s protokolom HTTPS

Popis: Pri spracovávaní zobrazenia WKWebView dochádzalo k problému s overením certifikátu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2016-4763: Anonymný výskumník

WebKit

K dispozícii pre: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 a macOS Sierra 10.12

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením správy stavu.

CVE-2016-4764: Apple

Dátum pridania záznamu: 3. novembra 2016

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: