Obsah zabezpečenia v aplikácii Xcode 12.0

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Xcode 12.0.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Xcode 12.0

Dátum vydania: 16. septembra 2020

Podpora zariadení IDE

Dostupné pre: macOS Catalina 10.15.4 a novší

Dosah: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód na spárovanom zariadení počas relácie ladenia cez sieť

Popis: Tento problém bol vyriešený zašifrovaním sieťovej komunikácie so zariadeniami so systémom iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 a watchOS 7.

CVE-2020-9992: Dany Lisiansky (@DanyL931), Nikias Bassen z tímu zLabs spoločnosti Zimperium

Dátum aktualizovania záznamu: 21. septembra 2020

Ďalšie poďakovanie

debugserver

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Linus Henze (pinauten.de).

lldb

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Linus Henze (pinauten.de).

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

LLVM

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Azad z tímu Google Project Zero.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: