Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 14.0

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 14.0.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 14.0

Dátum vydania: 16. septembra 2020

Safari

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave, zahrnuté v systéme macOS Big Sur

Dosah: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania používateľského rozhrania.

CVE-2020-9993: Masato Sugiyama (@smasato) z Cukubskej univerzity, Piotr Duszynski

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

Safari

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave, zahrnuté v systéme macOS Big Sur

Dosah: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9987: Rafay Baloch (cybercitadel.com) zo spoločnosti Cyber Citadel

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-9948: Brendan Draper (@6r3nd4n) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave, zahrnuté v systéme macOS Big Sur

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-9947: cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2020-9950: cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2020-9951: Marcin „Icewall“ Noga zo spoločnosti Cisco Talos

Dátum aktualizovania záznamu: 12. novembra 2020

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9952: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-9983: zhunki

Ďalšie poďakovanie

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia @PaulosYibelo zo spoločnosti Limehats a Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

Čítačka Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Zhiyang Zeng (@Wester) z tímu OPPO ZIWU Security Lab.

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Pawel Wylecial z tímu REDTEAM.PL, Ryan Pickren (ryanpickren.com), Tsubasa FUJII (@reinforchu) a Zhiyang Zeng(@Wester) z tímu OPPO ZIWU Security Lab.

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: