Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud 7.20 pre Windows

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud 7.20 pre Windows.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iCloud 7.20 pre Windows

Dátum vydania: 10. augusta 2020

CoreGraphics

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-9883: Anonymný výskumník, Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 21. septembra 2020, dátum aktualizovania: 15. decembra 2020

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27933: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: V súčasti openEXR dochádzalo k viacerým problémom s pretečením buffera

Popis: V súčasti openEXR dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené vylepšením kontrol.

CVE-2020-11758: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11759: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11760: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11761: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11762: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11763: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11764: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-11765: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

Dátum pridania záznamu: 8. septembra 2020

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-9871: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9872: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9874: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9879: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9936: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

CVE-2020-9937: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9938: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

CVE-2020-9984: Anonymný výskumník

Dátum aktualizovania záznamu: 21. septembra 2020

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-9877: Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-9919: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Otvorenie PDF súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-9876: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9875: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

libxml2

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-9926: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9894: 0011 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie škodlivého webového obsahu môže zabrániť vynúteniu zásad CSP (Content Security Policy)

Popis: V zásadách CSP (Content Security Policy) dochádzalo k problému s prístupom. Tento problém bol vyriešený vylepšením obmedzení prístupu.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR zo spoločnosti Noon

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9925: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-9893: 0011 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2020-9895: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Útočník so zlými úmyslami s ľubovoľným prístupom na čítanie a zápis môže byť schopný obísť funkciu Pointer Authentication

Popis: Niekoľko problémov bolo vyriešených vylepšením logiky.

CVE-2020-9910: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Útočník so zlými úmyslami môže byť schopný zamaskovať cieľ URL adresy

Popis: Dochádzalo k problému s kódovaním Unicode URL adries, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

WebKit Web Inspector

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Skopírovanie URL adresy z webového inšpektora môže viesť k nežiaducemu spusteniu príkazu

Popis: Vo webovom inšpektore dochádzalo k problému s vkladaním príkazov. Tento problém bol vyriešený vylepšením escapovania.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

Ďalšie poďakovanie

ImageIO

Poďakovanie za pomoci si zaslúži Xingwei Lin z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab.

Dátum pridania záznamu: 21. septembra 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: