Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 8.3

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 8.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

watchOS 8.3

Dátum vydania: 13. decembra 2021

Audio

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Analýza zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30960: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork Proxies

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Informácie o prenosoch používateľa môžu byť neočakávane odhalené proxy serveru, a to napriek konfiguráciám PAC

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30966: Michal Rajcan zo spoločnosti Jamf, Matt Vlasach zo spoločnosti Jamf (Wandera)

ColorSync

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní profilov ICC dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30926: Jeremy Brown

CVE-2021-30942: Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero

CoreAudio

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30957: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum aktualizácie záznamu: 25. mája 2022

CoreAudio

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Prehratie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30958: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

Crash Reporter

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30945: Zhipeng Huo (@R3dF09) a Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (xlab.tencent.com)

FontParser

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie písma so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-31013: Daniel Lim Wee Soong z tímu STAR Labs

Dátum pridania záznamu: 6. júna 2023

Game Center

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná čítať citlivé informácie o kontaktoch

Popis: Dochádzalo k problému s povoleniami, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-31000: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

ImageIO

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30939: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro), Jaewon Min (Cisco Talos), Rui Yang a Xingwei Lin (Ant Security Light-Year Lab)

Dátum aktualizácie záznamu: 25. mája 2022

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30916: Zweig z tímu Kunlun Lab

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Nedostatočne zabezpečené miesto súvisiace s poškodením pamäte bolo odstránené vylepšením zamykania.

CVE-2021-30937: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30927: Xinru Chi z tímu Pangu Lab

CVE-2021-30980: Xinru Chi z tímu Pangu Lab

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30949: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30993: OSS-Fuzz, Ned Williamson z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30955: Zweig z tímu Kunlun Lab

Messages

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Používateľ so zlými úmyslami môže byť schopný opustiť skupinu správ, no naďalej v nej prijímať správy

Popis: Pri spracovávaní členstva v skupine dochádzalo k problému, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2021-30943: Joshua Sardella

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

Preferences

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30995: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro, Mickey Jin (@patch1t)

Sandbox

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná obísť určité nastavenia ochrany osobných údajov

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním súvisiacemu so správaním pevných odkazov, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení sandboxu.

CVE-2021-30968: Csaba Fitzl (@theevilbit) zo spoločnosti Offensive Security

Sandbox

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná obísť určité nastavenia ochrany osobných údajov

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30946: @gorelics a Ron Masas z tímu BreakPoint.sh

Dátum aktualizovania záznamu: 6. júna 2023

Sandbox

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná získať prístup k súborom používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení sandboxu.

CVE-2021-30947: Csaba Fitzl (@theevilbit) zo spoločnosti Offensive Security

SQLite

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže mať prístup k dátam z iných apiek v dôsledku povolenia ďalšieho protokolovania

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30944: Wojciech Reguła (@_r3ggi) (SecuRing)

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

TCC

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30767: @gorelics

TCC

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná obísť nastavenia ochrany súkromia

Popis: Dochádzalo k problému so zdedenými povoleniami, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení.

CVE-2021-30964: Andy Grant zo spoločnosti Zoom Video Communications

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30934: Dani Biro

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30936: Chijin Zhou zo spoločnosti ShuiMuYuLin Ltd a tím WingTecher Lab na univerzite Čching-chua

CVE-2021-30951: Pangu

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30952: @18f a @jq0904 (DBAPP Security – weibin lab, prostredníctvom súťaže Tianfu Cup)

Dátum aktualizácie záznamu: 25. mája 2022

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30984: Kunlun Lab (prostredníctvom súťaže Tianfu Cup)

Dátum aktualizácie záznamu: 25. mája 2022

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30953: Jianjun Dai (360 Vulnerability Research Institute, prostredníctvom súťaže Tianfu Cup)

Dátum aktualizácie záznamu: 25. mája 2022

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30954: Kunlun Lab (prostredníctvom súťaže Tianfu Cup)

Dátum aktualizácie záznamu: 25. mája 2022

Ďalšie poďakovanie

Bluetooth

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Haram Park z Kórejskej univerzity.

ColorSync

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero.

Contacts

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Minchan Park (03stin).

Kernel

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Amit Klein z Centra výskumu aplikovanej kryptografie a kybernetickej bezpečnosti pri Bar-Ilanovej univerzite.

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Peter Snyder z tímu Brave a Soroush Karami.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: