Používanie Bluetooth a Wi-Fi v ovládacom centre

Prečítajte si, ako ovládať Wi-Fi a Bluetooth pomocou ovládacieho centra v iPhone, iPade a iPode touch.

Wi-Fi a Bluetooth

Keď v ovládacom centre vypnete Wi-Fi alebo Bluetooth, zariadenie sa okamžite odpojí od všetkého príslušenstva Wi-Fi alebo Bluetooth. Wi-Fi a Bluetooth však zostanú dostupné, aby ste mohli aj naďalej používať tieto funkcie:

 • AirDrop

 • AirPlay

 • Apple Pencil

 • Apple Watch

 • Funkcie kontinuity, napríklad Handoff a Instant Hotspot

 • Instant Hotspot

 • Lokalizačné služby

 • Odomknutie pomocou hodiniek Apple Watch

Odpojenie od Wi-Fi sietí

Na iPhone, iPode touch alebo iPade otvorte ovládacie centrum a klepnite na tlačidlo Wi-Fi tlačidlo Wi-Fiikona Wi-Fi. Ikona sa zmení na sivú a zariadenie sa odpojí od všetkých sietí, ku ktorým je pripojené.

Keď je vypnuté rozhranie Wi-Fi, zakáže sa aj automatické pripájanie k okolitým Wi-Fi sieťam, kým nenastane niektorá z nasledujúcich situácií:

 • V ovládacom centre zapnete Wi-Fi.

 • Pripojíte sa k Wi-Fi sieti v menu Nastavenia > Wi-Fi.

 • Prejdete alebo sa doveziete na nové miesto.

 • Je päť hodín ráno miestneho času.

 • Reštartujete zariadenie.

Odpojenie od príslušenstva Bluetooth

Na iPhone, iPode touch alebo iPade otvorte ovládacie centrum a klepnite na tlačidlo Bluetoothikona Bluetooth. Ikona sa zmení na sivú a zariadenie sa odpojí od všetkého príslušenstva, ku ktorému je pripojené, okrem hodiniek Apple Watch, funkcie Instant Hotspot, ceruzky Apple Pencil a funkcií kontinuity, ako je napríklad Handoff.

Keď je vypnuté rozhranie Bluetooth, zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS nebude možné pripojiť k príslušenstvu Bluetooth, kým nenastane niektorá z nasledujúcich situácií:

 • V ovládacom centre zapnete Bluetooth.

 • Pripojíte sa k príslušenstvu Bluetooth prostredníctvom menu Nastavenia > Bluetooth alebo klepnutím na ikonu AirPlayPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text alebo Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a výberom príslušenstva Bluetooth.

 • Je päť hodín ráno miestneho času.

 • Reštartujete zariadenie.

Vypnutie Wi-Fi a Bluetooth

Ak chcete úplne vypnúť rozhrania Wi-Fi a Bluetooth pre všetky siete a zariadenia, postupujte takto:

 • Rozhranie Wi-Fi vypnete tak, že v menu Nastavenia > Wi-Fi vypnete Wi-Fi.

 • Rozhranie Bluetooth vypnete tak, že v menu Nastavenia > Bluetooth vypnete Bluetooth.

Odporúčame ale nechať Wi-Fi a Bluetooth zapnuté, pretože zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS je s nimi praktickejšie.

Wi-Fi a Bluetooth sa môžu vypnúť aj v režime lietadlo, ak ste ich v režime lietadlo nezapli. Prečítajte si viac o tom, ako používať Wi-Fi a Bluetooth v režime lietadlo.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: