Modificator VoiceOver

Modificatorul VoiceOver reprezintă o tastă sau un set de taste pe care le apăsați cu una sau mai multe taste pentru a introduce comenzile VoiceOver. Puteți configura modificatorul VoiceOver să fie tasta Blocare majuscule sau tastele Control și Opțiune apăsate simultan.

Comenzile VoiceOver sunt reprezentate ca tastă VO, unde VO reprezintă modificatorul VoiceOver specificat în categoria General din aplicația Utilitar VoiceOver. De exemplu, comanda VoiceOver, VO-Shift-M, vă indică să apăsați modificatorul VoiceOver împreună cu tastele Shift și M simultan. În funcție de modificatorul VoiceOver pe care îl utilizați, apăsați Blocare majuscule-Shift-M sau Control-Opțiune-Shift-M.

Când modificatorul VoiceOver este blocat, nu trebuie să îl apăsați, simplificând introducerea de comenzi VoiceOver. De exemplu, pentru a introduce VO-Shift-M, ar trebui să apăsați tastele Shift și M simultan. Pentru a bloca modificatorul VoiceOver, apăsați VO-; (apăsați din nou pentru a debloca modificatorul).

Pentru a putea utiliza tasta Blocare majuscule pentru a introduce litere mari când modificatorul VoiceOver este configurat la Blocare majuscule, apăsați rapid de două ori tasta Blocare majuscule.