macOS High Sierra

Navigarea paginilor web utilizând reperele

Dezvoltatorii web pot aloca roluri de repere zonelor unei pagini web pentru a ajuta cititoarele de ecran să identifice tipurile de conținut din pagina web. Pentru un exemplu de pagină care conține repere, vizitați store.apple.com.

VoiceOver este compatibil cu toate reperele, inclusiv:

  • Banner, zona care conține numele paginii, logoul sau alte informații de identificare.

  • Complementar, o zonă compatibilă cu zona de conținut principal, cum este bara laterală.

  • Info conținut, zona care conține informații de tip notă de subsol, precum declarații privind drepturile de autor și confidențialitatea.

  • Principal, zona care conține conținutul principal.

  • Navigare, zona care conține o bară de navigare sau alte linkuri pentru navigarea pe pagina web sau pe site-ul web.

  • Căutare, zona care conține un câmp de căutare pentru căutarea în pagina web sau pe site-ul web.

Dacă reperele sunt listate în rotor la vizualizarea paginilor web, puteți să navigați către un reper utilizând rotorul.

Puteți utiliza Comandanții pentru trackpad, tastatură numerică și navigare rapidă din Utilitar VoiceOver pentru a aloca comenzi VoiceOver de navigare a reperelor, pentru tastatură sau tastele numerice, gesturi sau tastele afișajului Braille.