macOS High Sierra

Afișarea informațiilor de stare pe un afișaj Braille

Celulele unui afișaj Braille afișează conținutul liniei unde este focalizat cursorul VoiceOver. Dacă afișajul Braille are celule de stare dedicate, VoiceOver le poate utiliza pentru a afișa informații suplimentare despre linie.

Notă: VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

  1. Deschideți Utilitar VoiceOver (apăsați VO-F8 când VoiceOver este activat), faceți clic pe categoria Braille, apoi clic pe Aranjament.

  2. Selectați una sau mai multe casete de validare de lângă Celule de stare.

    Dacă nu selectați nicio casetă de validare, starea nu este afișată și toate celulele de citire sunt utilizate pentru a afișa conținutul liniei curente.

Pentru a afișa o descriere Braille extinsă a fiecărui punct din celulă, apăsați tasta de dirijare de deasupra unei celule de stare. Pentru a ieși din descriere, apăsați orice altă tastă de dirijare.

Dacă afișajul dvs. Braille nu are celule de stare, VoiceOver utilizează primele trei celule din stânga sau din dreapta pentru a afișa starea. VoiceOver rezervă o altă celulă, pe care o lasă goală, drept separator între celulele de stare și celelalte celule.