macOS High Sierra

Despre afișajele Braille reîmprospătabile

În cazul în care conectați la Mac un afișaj Braille compatibil, VoiceOver îl detectează și trimite către acesta informații despre ceea ce se afișează pe ecran. Puteți conecta mai multe afișaje braille la Mac; fiecare afișaj redă simultan același conținut, ceea ce poate fi util într-o sală de clasă. Puteți personaliza configurările pentru afișajul dvs. în categoria Braille a Utilitarului VoiceOver și puteți seta nivelurile de detaliere în categoria Detaliere.

Braille contractat și decontractat

În mod implicit, VoiceOver afișează Braille necontractat (Grade 1), cu opt puncte. În acest mod, VoiceOver transformă fiecare caracter pe care îl introduceți pe afișajul dvs. braille în ieșire braille, pe măsură ce tastați.

Puteți dezactiva braille cu opt puncte pentru a utiliza braille necontractat, cu șase puncte. În acest mod, VoiceOver transformă automat fiecare cuvânt tastat pe afișajul braille în ieșire braille, după ce stabilește că ați încheiat un cuvânt sau după ce ați apăsat tasta Spațiu pe afișajul braille.

De asemenea, puteți utiliza braille contractat (Grade 2). VoiceOver oferă o experiență unitară de introducere și editare de text - afișajul dvs. Braille prezintă contextul conținutului pe care îl introduceți, fără a comuta în mod dinamic în / din Braille necontractat.

Liniile de panoramare

Un afișaj Braille descrie uzual întreaga linie unde este focalizat cursorul VoiceOver. De exemplu, când cursorul VoiceOver este focalizat pe un articol dintr-o fereastră, dispozitivul braille afișează articole precum pictograme, casete de validare și meniuri pop-up, precum și textul din stânga și din dreapta cursorului VoiceOver.

Dacă o linie este prea lată pentru a încăpea pe afișajul Braille, o puteți “panorama” utilizând butoanele stânga și dreapta de pe afișaj. Fiecare panoramare la stânga sau dreapta se deplasează în funcție de numărul de celule (inclusiv celule de stare) pe care le conține afișajul. Când mutați cursorul VoiceOver, afișajul braille panoramează când este necesar pentru a-l urmări, trecând chiar la linia anterioară sau următoare.

Punctele 7 și 8

VoiceOver ridică punctele 7 și 8 pentru a indica poziția cursorului VoiceOver și, atunci când editați sau selectați text, selecția de text. VoiceOver indică poziția cursorului de selectare a textului, numit “undă-I”, afișând intermitent punctul 8 al celulei braille care precedă cursorul de selectare a textului și punctul 7 al celulei braille care urmează după acesta.

Celule de stare

VoiceOver utilizează trei celule de stare pentru a furniza informații suplimentare despre ceea ce se află pe ecran. Puteți configura numărul de celule de stare utilizate și poziția acestora pe afișajul braille. De exemplu, puteți utiliza celula care afișează starea textului și să stabiliți poziția acesteia în partea stângă a afișajului.

Puteți utiliza Utilitar VoiceOver pentru a atribui comenzi VoiceOver tastelor de pe afișajul Braille. Pentru mai multe informații, vezi: Alocarea comenzilor VoiceOver tastelor afișajului Braille.

Dacă afișajul braille are o tastatură de tip Perkins, o puteți utiliza pentru a scrie.