macOS High Sierra

Utilizarea modificatorului VoiceOver

Introduceți comenzile VoiceOver ținând apăsat modificatorul VoiceOver și una sau mai multe taste. Puteți configura modificatorul VoiceOver să fie tasta Blocare majuscule sau tastele Control și Opțiune apăsate simultan. De exemplu, pentru a deschide meniul Ajutor VoiceOver, apăsați tastele Blocare majuscule și H sau tastele Control, Opțiune și H.

Comenzile VoiceOver apar în Ajutor ca tastă VO, unde VO reprezintă modificatorul VoiceOver specificat în categoria General din aplicația Utilitar VoiceOver. De exemplu, comanda VoiceOver, VO-Shift-M, vă indică să apăsați modificatorul VoiceOver împreună cu tastele Shift și M simultan. În funcție de modificatorul VoiceOver pe care îl utilizați, apăsați Blocare majuscule-Shift-M sau Control-Opțiune-Shift-M.

Puteți bloca modificatorul VoiceOver, astfel încât să nu trebuiască să îl apăsați, simplificând introducerea de comenzi VoiceOver. De exemplu, când modificatorul VoiceOver este blocat, introduceți comanda VO-Shift-M apăsând doar tastele Shift și M simultan; nu trebuie să apăsați tasta Blocare majuscule sau tastele Control și Opțiune.

  • Pentru a bloca modificatorul VoiceOver, apăsați VO-;. Pentru a debloca modificatorul, apăsați din nou comanda.

  • Pentru a putea utiliza tasta Blocare majuscule pentru a introduce litere mari când modificatorul VoiceOver este configurat la Blocare majuscule, apăsați rapid de două ori tasta Blocare majuscule.