macOS High Sierra

Auzirea punctuației

Schimbați nivelul de punctuație citit de VoiceOver.

Notă: VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

  1. Pentru a deschide rotorul Detaliere, apăsați VO-V.

  2. Apăsați tasta Săgeată stânga sau Săgeată dreapta până când auziți “punctuație” și configurarea curentă.

  3. Apăsați tasta Săgeată sus sau Săgeată jos până când auziți configurarea pe care o doriți, precum Tot sau Nimic.

  4. Pentru a închide rotorul, apăsați tasta Escape sau Fn-Tab.

Puteți configura opțiunile pentru punctuație şi în panoul Text din categoria Detaliere din Utilitar VoiceOver. Pentru a deschide Utilitar VoiceOver, apăsați VO-F8 când VoiceOver este pornit.

Dacă utilizați preferințe portabile pe un alt computer, când modificați configurările de punctuație, acestea sunt salvate pe unitatea preferințelor portabile și nu pe respectivul computer.