macOS High Sierra

Navigarea în Finder

Utilizați comenzile sau gesturile VoiceOver pentru a deschide și naviga ferestrele Finder și utilizați scurtături din Finder pentru a lucra cu fișiere și dosare.

Înainte de a începe, asigurați-vă că focalizarea tastaturii și cursorul VoiceOver sunt sincronizate. Pentru mai multe informații, vezi: Configurarea sau dezactivarea urmăririi cursorului.

Notă: VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

Deschiderea unei ferestre Finder

Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

 • Deplasați-vă la Dock apăsând VO-D sau apăsând dublu în apropierea marginii de jos a trackpadului. Navigați către Finder, care este primul articol din Dock. Dacă nu este deja deschisă o fereastră Finder, apăsați Retur.

 • Mutați bara de meniu apăsând VO-M sau apăsând dublu în apropierea marginii de sus a trackpadului, apoi utilizați tasta Săgeată dreapta pentru a naviga către meniul Finder.

 • Deschideți selectorul de aplicații apăsând VO-F1-F1 sau apăsați dublu în apropierea marginii de jos a trackpadului. Selectați Finder din Selector aplicații.

  Puteți utiliza, de asemenea, scurtătura macOS, menținând apăsată tasta Comandă și apăsând tasta tabulator în mod repetat, până când auziți “Finder”.

Navigarea într-o fereastră Finder

 1. Într-o fereastră Finder, apăsați VO-Săgeată dreapta sau VO-Săgeată stânga pentru deplasare în fereastră, până auziți „bară de instrumente”, apoi interacționați cu bara de instrumente.

 2. În bara de instrumente, apăsați VO-Săgeată dreapta până când auziți „vizualizare grup radio”, apoi interacționați cu comanda respectivă. Apăsați VO-Săgeată dreapta până când auziți vizualizarea pe care doriți să o utilizați (precum Pictogramă sau listă).

 3. Când ați selectat o vizualizare, opriți interacțiunea cu grupul radio al vizualizării și cu bara de instrumente, apoi apăsați VO-Săgeată dreapta pentru deplasare în fereastră până când auziți “bară laterală”.

 4. Interacționați cu bara laterală, apoi coborâți în lista de articole din bara laterală apăsând VO-Săgeată jos. Când auziți articolul pe care îl doriți, apăsați VO-J pentru a efectua un salt la articol în browserul vizualizării, unde puteți interacționa cu acesta.

  Pentru a face salt utilizând gesturile VoiceOver, păstrați un deget pe trackpad apăsând simultan tasta Control.

 5. Deplasați-vă la și selectați articolul pe care doriți să îl deschideți, utilizând metoda corespunzătoare pentru vizualizarea în care vă aflați:

  • Vizualizare pictograme: Utilizați tastele săgeți pentru deplasare la articolul pe care îl doriți.

  • Vizualizare listă: Pentru a coborî în rândurile listei, apăsați VO-Săgeată jos. Pentru a extinde și restrânge un dosar, apăsați VO-\. Pentru a muta cursorul VoiceOver peste un rând și pentru a auzi informații despre un articol, apăsați VO-Săgeată dreapta. Sau apăsați VO-R pentru a auzi tot rândul citit odată.

  • Vizualizare coloane: Pentru a coborî în listă până când găsiți dosarul sau fișierul pe care îl doriți, utilizați tasta Săgeată jos. Pentru intrare în subdosare, apăsați tasta Săgeată dreapta.

  • Vizualizare Cover Flow: Pentru a trece în revistă articolele din secțiunea superioară și pentru deplasare automată prin rândurile corespunzătoare ale listei din secțiunea inferioară, apăsați tasta Săgeată stânga sau Săgeată dreapta.

 6. După ce ați găsit fișierul sau dosarul pe care doriți să îl deschideți, deschideți-l utilizând scurtătura Finder Comandă-O sau Comandă-Săgeată jos.

  VoiceOver anunță când ați selectat un alias sau un fișier sau un dosar pe care nu aveți permisiunea de a-l deschide.

Utilizarea scurtăturilor Finder

 • Pentru a deschide articolul selectat, apăsați Comandă-O sau Comandă-Săgeată jos.

 • Pentru deplasare la părintele articolului selectat (de exemplu, dosarul care conține un subdosar pe care l-ați selectat), apăsați Comandă-Săgeată sus.

 • Pentru a adăuga articolul selectat la bara laterală Finder, apăsați Control-Comandă-T.

 • Pentru a adăuga articolul selectat la Dock, apăsați Control-Shift-Comandă-T.

Puteți ascunde temporar bara de instrumente și bara laterală dintr-o fereastră Finder pentru navigare mai ușoară. Pentru a ascunde sau pentru a afișa bara de instrumente, apăsați Opțiune-Comandă-T. Pentru a ascunde sau pentru a afișa bara laterală, apăsați Opțiune-Comandă-S.