macOS High Sierra

Comenzi pentru interacțiune

Utilizați aceste comenzi pentru acțiuni cum ar fi interacțiunea cu articolele de pe ecran. VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

Notă: Când este activat VoiceOver, puteți introduce comenzi VoiceOver utilizând tasta Fn și taste numerice cu modificatorul VoiceOver, ca alternativă la utilizarea tastelor funcționale (de la F1 la F12). De exemplu, pentru a deschide Utilitar VoiceOver, puteți apăsa Control-Opțiune-Fn-8 (în loc de Control-Opțiune-F8).

Dacă utilizați tastele funcționale (de la F1 la F12), poate fi nevoie să țineți apăsată tasta Fn, în funcție de cum configurați comportamentul tastelor funcționale în preferințe Tastatură.

Pornire interacțiune cu un articol

VO-Shift-Săgeată jos

Oprire interacțiune cu un articol

VO-Shift-Săgeată sus

Navigați fără să interacționați automat cu un grup de pe o pagină web

VO-Shift-Săgeată stânga sau Săgeată dreapta

Dacă este activată Navigarea rapidă, apăsați Shift-Săgeată dreapta sau Săgeată stânga.

Efectuează acțiunea implicită pentru articolul din cursorul VoiceOver

VO-Spațiu

Clic cu mausul

VO-Shift-Spațiu

Dublu clic cu mausul

VO-Shift-Spațiu-Spațiu

Pornire selecție multiplă într-o listă sau într-un tabel, cu selectarea fiecărui articol

VO-Comandă-Retur

Pentru a opri selectarea multiplă, tăiați sau copiați articolele selectate, apăsați tasta Escape sau Fn-Tab, ori opriți interacțiunea cu lista sau cu tabelul în care se află articolele.

Maus persistent în jos sau în sus (de utilizat când trageți un articol dintr-un loc pentru a-l elibera în alt loc)

VO-Comandă-Shift-Spațiu

Selectează un meniu sau un articol din listă

VO-Retur

Deschide sau închide un triunghi de dezvăluire

VO-\

Descrierea unei imagini sau a unei poze

VoiceOver descrie textul din imagini (chiar dacă imaginea nu este adnotată). Descrie, de asemenea, obiecte din poze, cum ar fi un copac, un câine sau patru chipuri zâmbitoare.

VO-Shift-L

Citește antetul rândului dintr-un tabel

VO-R

Citește conținutul unui rând de tabel de la poziția cursorului VoiceOver până la sfârșitul rândului

VO-R-R

Citește antetul coloanei dintr-un tabel

VO-C

Citește conținutul unei coloane de tabel de la poziția cursorului VoiceOver până la baza coloanei

VO-C-C

Citește numerele rândului și coloanei dintr-un tabel

VO-Shift-T

Citește numărul de coloane și de rânduri (dimensiunile) dintr-un tabel

VO-Shift-T-T

Interacționează cu barele de derulare

VO-Shift-S

Apoi utilizați tastele cu săgeți pentru a derula în sus sau în jos sau dintr-o parte în alta. Pentru a derula pe verticală câte o pagină, utilizați Pagină sus și Pagină jos. Pentru a derula pe orizontală câte o pagină, utilizați Shift-Pagină sus și Shift-Pagină jos.

Redimensionează o fereastră

VO-~

Din meniu, alegeți “Redimensionează și mută la grilă” sau “Redimensionează și mută la secțiune”. Apoi, navigați la un submeniu unde puteți redimensiona o margine sau un colț, redimensiona și muta cursorul într-o zonă a grilei (de exemplu, stânga sus) sau redimensiona și muta cursorul într-o secțiune (de exemplu, jumătatea inferioară).

Pentru a redimensiona o margine, utilizați VO și tastele săgeți (de exemplu, apăsați VO-Săgeată dreapta pentru a extinde marginea dreaptă a unei ferestre).

Pentru a redimensiona un colț, utilizați VO și două taste săgeți (de exemplu, apăsați VO-Săgeată dreapta-Săgeată sus pentru a extinde colțul din dreapta-sus al unei ferestre).

Mută o fereastră

VO-`

Apoi utilizați tastele VO și săgeată (de exemplu, apăsați VO-Săgeată stânga pentru a muta o fereastră la stânga). Pentru a muta o fereastră în diagonală, utilizați VO și două taste săgeată (de exemplu, apăsați VO-Săgeată stânga-Săgeată sus pentru a muta o fereastră în diagonală la stânga și sus).

Redimensionează un obiect

VO-Comandă-~

Din meniu, alegeți “Redimensionează și mută la grilă” sau “Redimensionează și mută la secțiune”. Apoi, navigați la un submeniu unde puteți redimensiona o margine sau un mâner, redimensiona și muta cursorul într-o zonă a grilei (de exemplu, stânga sus) sau redimensiona și muta cursorul într-o secțiune (de exemplu, jumătatea inferioară).

Pentru a redimensiona o margine, utilizați VO și tastele săgeți (de exemplu, apăsați VO-Săgeată dreapta pentru a extinde marginea dreaptă a unui obiect).

Pentru a redimensiona un mâner, utilizați VO și tastele săgeți (de exemplu, apăsați VO-Săgeată dreapta-Săgeată sus pentru a extinde mânerul din dreapta-sus al unui obiect).

Mută un obiect

VO-Comandă-`

Apoi utilizați tastele VO și săgeată (de exemplu, apăsați VO-Săgeată stânga pentru a muta un obiect la stânga). Pentru a muta un obiect în diagonală, utilizați VO și două taste săgeată (de exemplu, apăsați VO-Săgeată stânga-Săgeată sus pentru a muta un obiect în diagonală la stânga și sus).

Oprește derularea sau redimensionarea

Escape sau Fn-Tab

Crearea etichetelor personalizate

VO-/

Închiderea ferestrei curente sau a desktopului selectat în Mission Control

VO-Comandă-Escape

Deschide meniul Acțiuni

VO-Comandă-Spațiu

Deschiderea Selector activități (această comandă funcționează numai dacă vă aflați într-o aplicație sau pe un site web pentru care ați creat o activitate)

VO-X

Comutarea la activitatea anterioară

VO-X-X