macOS High Sierra

Comenzi pentru text

Utilizați aceste comenzi pentru acțiuni cum ar fi citirea și editarea de text și etichete. Înainte de a putea utiliza majoritatea acestor comenzi, trebuie să interacționați cu textul dintr-o zonă de text. VO reprezintă modificatorul VoiceOver.

Notă: Când este activat VoiceOver, puteți introduce comenzi VoiceOver utilizând tasta Fn și taste numerice cu modificatorul VoiceOver, ca alternativă la utilizarea tastelor funcționale (de la F1 la F12). De exemplu, pentru a deschide Utilitar VoiceOver, puteți apăsa Control-Opțiune-Fn-8 (în loc de Control-Opțiune-F8).

Dacă utilizați tastele funcționale (de la F1 la F12), poate fi nevoie să țineți apăsată tasta Fn, în funcție de cum configurați comportamentul tastelor funcționale în preferințe Tastatură.

Citește conținutul cursorului VoiceOver

VO-A

Selectează tot textul din cursorul VoiceOver

VO-Shift-A

Pornește și oprește selectarea textului dintr-un câmp de text (trebuie să fie activată urmărirea selectării textului)

VO-Retur

Enunță atribute text

VO-T

Salt la un punct activ din text

VO-[număr punct activ]

De exemplu, VO-1 sau VO-9.

Citește paragraful din cursorul VoiceOver

VO-P

Citește următorul paragraf

VO-Shift-Pagină jos

Citește paragraful anterior

VO-Shift-Pagină sus

Citește propoziția din cursorul VoiceOver

VO-S

Citește următoarea propoziție

VO-Comandă-Pagină jos

Citește propoziția anterioară

VO-Comandă-Pagină sus

Citește rândul din cursorul VoiceOver

VO-L

Citește rândul de text

VO-Săgeată jos

Citește rândul anterior

VO-Săgeată sus

Citește cuvântul din cursorul VoiceOver

VO-W

Citește pe litere cuvântul din cursorul VoiceOver

VO-W-W

Citește fonetic cuvântul din cursorul VoiceOver

VO-W-W-W

Citește următorul cuvânt

VO-Săgeată dreapta

Citește cuvântul anterior

VO-Săgeată stânga

Citește caracterul din cursorul VoiceOver

VO-C

Citește fonetic caracterul din cursorul VoiceOver

VO-C-C

Se deplasează la primul cuvânt vizibil

VO-Shift-Acasă

Pe un Mac portabil, apăsați VO-Fn-Săgeată stânga.

Se deplasează la ultimul cuvânt vizibil

VO-Shift-Sfârșit

Pe un Mac portabil, apăsați VO-Fn-Săgeată dreapta.

Se deplasează la începutul textului, derulând, dacă este necesar

VO-Acasă

Pe un Mac portabil, apăsați VO-Shift-Fn-Săgeată stânga.

Se deplasează la sfârșitul textului, derulând, dacă este necesar

VO-Sfârșit

Pe un Mac portabil, apăsați VO-Shift-Fn-Săgeată dreapta.

Adaugă un tabulator nou în TextEdit (cursorul VoiceOver trebuie să se afle pe un tabulator din riglă)

VO-Spațiu

Șterge tabulatorul curent în TextEdit (cursorul VoiceOver trebuie să se afle pe un tabulator din riglă)

VO-Șterge

Interacționează cu un tabulator în TextEdit (cursorul VoiceOver trebuie să se afle pe un tabulator din riglă)

VO-Shift-Săgeată jos

Apoi utilizați tastele Săgeată stânga și Săgeată dreapta pentru a muta tabulatorul.

Citește cuvântul și caracterul curent din cursorul VoiceOver

VO-F3

Citește numărul total de rânduri și numărul de rânduri vizibile dintr-un document

VO-F3-F3