Periere cu două degete

Mișcați rapid două degete înainte și înapoi de trei ori, trasând un “z”.