macOS High Sierra

Preferințele Navigare

Utilizați panoul Navigare din Preferințe sistem Accesibilitate Control comutator pentru a configura opțiunile pentru navigarea cu ajutorul Control Comutator.

Pentru a deschide acest panou, selectați meniul Apple > Preferințe sistem, faceți clic pe Accesibilitate, clic pe Control comutator, apoi pe Navigare.

Deschide în locul meu panoul Control comutator

În timpul navigării

Indicați când un articol este evidențiat în timpul unei scanări prin redarea unui sunet, enunțarea unui articol sau ambele.

Pentru a schimba vocea utilizată, selectați meniul Apple > Preferințe sistem, faceți clic pe Accesibilitate, apoi clic pe Enunțare.

Deschide-mi panoul Enunțare

Poziție repornire

Poziția de la care începeți să rescanați un articol (precum un panou, grup sau fereastră).

Scanare automată după selectare

Implicit, scanarea automată este întreruptă când selectați un articol; trebuie să apăsați pe comutatorul Selectează articolul pentru a relua scanarea automată. Pentru ca scanarea automată să fie reluată după ce selectați un articol, faceți clic pe meniul pop-up, apoi selectați Reia.

Când cursorul atinge o margine

Acțiunea de efectuat când cursorul atinge o margine la scanarea interfeței cu utilizatorul.

Dimensiune cursor de control comutator

Grosimea bordurii cursorului Control comutator la scanarea interfeței utilizatorului.

Precizia cursorului

Precizia cu care puteți controla cursorul la selectarea unui articol de pe ecran.

Mică: Când apăsați comutatorul Selectează articol, linia albastră (pentru Mută, Mută și fă clic și Glisează) sau cursorul (pentru Rotește) se oprește.

Mare: Când apăsați comutatorul Selectează articol, linia albastră sau cursorul încetinește semnificativ, pentru a putea selecta mai precis locul în care acesta se oprește; când apăsați comutatorul din nou, se oprește.

Bucle

Numărul de ori, până la 10, pentru care un panou, un grup sau o fereastră este scanată.

Sincronizare

Configurați opțiunile de sincronizare pentru navigare:

Viteză cursor glisant și rotativ: Viteza, de la 0 (cea mai mică) până la 100 (cea mai mare), la care blocurile, sectorul și liniile albastre se deplasează de-a lungul ecranului.

Interval scanare automată în panouri: Numărul de secunde, până la 25, necesare pentru a trece de la un articol la altul într-un panou.

Interval scanare automată în interfață: Numărul de secunde, până la 25, necesare pentru a trece de la un articol la altul într-o interfață cu utilizatorul.

Pauză la primul articol: Numărul de secunde, până la 10, în care scanarea automată rămâne la primul articol dintr-un panoul, grup sau dintr-o interfață cu utilizatorul.