Restricţiile privind ortografia şi căutarea definiţiilor pe dispozitivele iOS

iOS 8.1.3 introduce opţiunile de profil de configurare, pe care le poţi utiliza pentru a restricţiona accesul la caracteristicile de ortografie şi de căutare a definiţiilor pe dispozitivele supervizate.

Poţi utiliza valori de chei pentru a dezactiva accesul la următoarele caracteristici pe dispozitivele supervizate:

  • căutare a definiţiilor pentru cuvintele evidenţiate
  • ortografie şi auto-corectare în timpul tastării
  • tastatură cu anticipare

Aceste chei sunt definite în sarcina Profiluri cu restricţii şi sunt documentate în pagina Referinţă pentru cheile de profiluri de configurare.

Cheie Tip Valoare
allowDefinitionLookup Booleeană Numai în mod supervizat
Dacă se configurează opţiunea false pentru această valoare, se dezactivează căutarea definiţiilor
Opţiunea implicită este true
allowSpellCheck Booleeană Numai în mod supervizat
Dacă se configurează opţiunea false pentru această valoare, se dezactivează corectarea ortografiei
Opţiunea implicită este true
allowAutoCorrection Booleeană Numai în mod supervizat
Dacă se configurează opţiunea false pentru această valoare, se dezactivează auto-corectarea de la tastatură
Opţiunea implicită este true
allowPredictiveKeyboard Booleeană Numai în mod supervizat
Dacă se configurează opţiunea false pentru această valoare, se dezactivează tastaturile cu anticipare
Opţiunea implicită este true

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea profilurilor de configurare, consultă pagina Referinţă pentru implementarea iOS.

Notă: în prezent, aceste opţiuni nu sunt enumerate în Apple Configurator sau în Profile Manager. Dacă utilizezi o soluţie terţă de administrare a dispozitivelor mobile (MDM), contactează producătorul soluţiei MDM respective pentru informaţii referitoare la utilizarea acestor opţiuni.

Instalarea unui profil personalizat

Cu toate că aceste restricţii nu sunt enumerate în prezent în Apple Configurator sau în Profile Manager, poţi să creezi un profil şi să-l instalezi pe un dispozitiv supervizat utilizând Apple Configurator. Unele soluţii terţe de administrare a dispozitivelor mobile (MDM) îţi permit în plus să controlezi direct aceste configurări sau să imporţi un profil personalizat precum cel descris mai jos. Contactează producătorul soluţiei MDM respective pentru informaţii referitoare la utilizarea acestor opţiuni.

Exemplu de profil

Poţi să creezi un profil personalizat utilizând un editor de text precum TextEdit.

În acest exemplu, toate cele patru opţiuni sunt dezactivate, iar profilul poate fi eliminat. Dacă vrei să laşi activate anumite opţiuni, înlocuieşte textul <false/> cu <true/> după cheia corespunzătoare înainte de a salva documentul.

Dacă vrei să împiedici utilizatorii să elimine profilul, înlocuieşte textul <false/> cu <true/> după cheia PayloadRemovalDisallowed.

  1. Copiază textul de mai jos începând cu <?xml şi terminând cu </plist>
  2. Deschide un document nou în TextEdit.
  3. Alege Format > Conversie în text simplu.
  4. Lipeşte textul în fereastra TextEdit goală.
  5. Salvează documentul ca „Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig”
  6. Când ţi se solicită, confirmă că doreşti să utilizezi extensia „.mobileconfig”

După ce imporţi profilul de configurare în Apple Configurator, poţi să-l instalezi pe un dispozitiv supervizat. Dacă utilizezi o soluţie MDM terţă care acceptă profilurile personalizate, consultă producătorul soluţiei MDM respective pentru instrucţiuni referitoare la importarea şi instalarea profilului.

Exemplu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Acest document va fi actualizat pe măsură ce devin disponibile informaţii suplimentare.

Data publicării: