iOS: Limitarea sincronizării sau a reîncărcării complete a datelor de cont Exchange

Este posibil ca datele de e-mail, de calendar sau de contact Exchange de pe dispozitivul tău iOS să se reîncarce în mod neaşteptat. Frecvent, cauza acestei probleme este o serie de erori HTTP 500 primite de dispozitivul iOS ca răspuns la solicitările ActiveSync ale clientului. Află cum se poate depana această problemă.

Este posibil ca dispozitivul tău iOS să reîncarce complet datele Exchange în mod neaşteptat dacă primeşte mai multe erori HTTP 500. 

O eroare 500 este un cod de stare a serverului HTTP care indică o eroare a serverului la procesarea solicitării în absenţa unor informaţii suficiente pentru explicarea cauzei. Dispozitivul iOS primeşte erori 500 multiple ca indicaţie a faptului că a fost o eroare la server şi că validitatea datelor memorate anterior în cache este suspectă. Următoarea dată când clientul se poate conecta la server, dispozitivul iOS încearcă să solicite toate datele de calendar, de contact, de e-mail sau de note — în funcţie de tipul de date pentru care a primit erori 500 — pentru a înlocui cache-ul local al clientului iOS.

Cum se stabileşte dacă dispozitivul primeşte o eroare HTTP 500

Jurnalele ActiveSync înregistrează tipurile de erori primite de dispozitiv. Veţi vedea în raport informaţii similare celor de mai jos:

Event Type: Error
Event Source: Server ActiveSync
Computer: Server
Description: Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500]. Verify that the Exchange mailbox Server is working correctly.

Pentru identificarea erorilor HTTP se poate dovedi utilă aplicaţia Log Parser Studio.

Departamentul Apple Product Engineering investighează frecvenţa reîncărcărilor.

Limitare

Următorii paşi pot limita o parte sau toate reîncărcările datelor de cont Exchange:

  1. Solicită administratorului serverului Exchange să configureze intervalul de ritmicitate la 59 de minute. Intervalul de ritmicitate este durata pe care o calculează iOS că trebuie să treacă între pachetele de ping trimise către server. Instrucţiunile privind configurarea intervalului de ritmicitate se găsesc în secţiunea More Information (Informaţii suplimentare) din acest articol din Baza de cunoştinţe Microsoft.
  2. Solicită personalului IT să confirme că toate firewallurile din reţea sunt configurate să semnaleze depăşire de timp la 30 de minute sau mai mult. Depăşirea de timp implicită pentru anumite dispozitive poate fi de 5 minute.
  3. Modifică următoarele configurări ale dispozitivului iOS pentru a reduce cantitatea de date care se sincronizează cu dispozitivul:
    • Redu valoarea parametrului Sincron. zile e-mail
    • Redu intervalul de timp Sincron. evenimente calendar
    • Redu frecvenţa de Fetch sau de Push a datelor pe/de pe dispozitiv de pe/pe server

Află mai multe

Atunci când utilizează notificări Push, iOS primeşte în mod implicit o notificare de la server atunci când există o modificare a cutiei poştale Primite din Exchange. După primire, clientul va solicita informaţiile noi. De asemenea, ActiveSync permite unui client să indice dosarele suplimentare pe care le doreşte monitorizate prin piggybacking pe mecanismul ping al ActiveSync. Aceste actualizări de ping se transmit prin numeroase dispozitive de comunicaţie în reţea aflate între dispozitivul iOS şi serverul Exchange (firewall-uri, servere proxy, dispozitive de echilibrare a sarcinii, servere de transport de tip hub, servere IIS ş.a.m.d.) care pot afecta temporizarea acestor pachete. Acest articol face referire la toate aceste servere ca fiind servere intermediare.

De obicei, erorile HTTP 500 sunt returnate dispozitivului iOS de către serverele intermediare. Eroarea apare, de obicei, atunci când un server intermediar fie nu poate realiza comunicaţia cu serverul Exchange, fie răspunsurile Exchange înapoi către serverele intermediare sunt mai lente decât este aşteptat. Acest lucru se poate produce atunci când Exchange este foarte încărcat şi valoarea Time to Live (HeartbeatTimeoutInterval) pentru un răspuns expiră. Configurarea HeartbeatTimeoutInterval (HBI) de pe serverul intermediar este cel mai probabil configurată la o durată mai mică decât Exchange ActiveSync HBI.

Atunci când dispozitivul iniţiază o sincronizare, este configurat un Exchange ActiveSync HBI la durata, în secunde, cât dispozitivul aşteaptă un răspuns până la o nouă încercare. De exemplu, un HBI de 900 secunde înseamnă 15 minute.

De obicei, serverul Exchange returnează o confirmare a solicitării de sincronizare a clientului împreună cu orice modificări în aşteptare ale datelor pentru dispozitiv. Dacă serverul Exchange este foarte ocupat sau nu poate fi accesat de serverele intermediare, acestea trebuie să aştepte expirarea duratei EAS HBI înainte de returnarea erorii 500.

Atunci când primeşte un răspuns cu eroarea HTTP 500, dispozitivul iOS retrimite solicitarea de sincronizare. Dacă răspunsul este altă eroare HTTP 500, dispozitivul iOS va încerca să solicite toate datele, de calendar, de e-mail, de contacte sau de note, în funcţie de solicitarea de sincronizare originală. De exemplu, dacă clientul a încercat să sincronizeze Calendarul Exchange al utilizatorului şi primeşte două erori 500 succesive, iOS va cere Exchange să trimită toate datele de calendar la următoarea conectare, astfel încât să poată înlocui cache-ul local pentru date de calendar.

Acest document va fi actualizat pe măsură ce devin disponibile informaţii suplimentare.

Informaţiile despre produsele care nu sunt fabricate de Apple sau despre site-urile web independente care nu sunt controlate sau testate de Apple sunt furnizate fără recomandare sau aprobare. Apple nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte selectarea, funcţionarea sau utilizarea site-urilor web sau produselor de la terţi. Apple nu face niciun fel de declaraţii privind acurateţea sau fiabilitatea site-urilor web terţe. La utilizarea Internetului, riscurile sunt inerente. Contactează distribuitorul pentru informaţii suplimentare. Alte nume de companii şi produse pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Data publicării: