Păstrează chitanţa după ce cumperi un dispozitiv Apple

Felicitări pentru noul tău dispozitiv Apple! Ştim că vrei să ai mare grijă de produsul tău: De aceea, îţi recomandăm să păstrezi factura de vânzare şi alte documente importante într-un loc sigur.

Dacă vei avea nevoie vreodată să actualizezi informaţiile despre dispozitivul tău, va trebui să vedem o copie a facturii de vânzare originale. Şi, dacă ai un plan AppleCare, trebuie să păstrezi, de asemenea scrisoarea Dovadă de acoperire.

Toate documentele trebuie să fie emise de un distribuitor autorizat Apple şi să îndeplinească aceste criterii:

 • O factură de vânzare lizibilă
 • Factura de vânzare trebuie să conţină:
  • o descriere clară a dispozitivului
  • data de achiziţionare a dispozitivului
  • un număr de factură sau de chitanţă
  • preţul dispozitivului
  • informaţiile de contact ale distribuitorului (este preferabil să existe şi ştampila sau sigla distribuitorului) 
  • numărul de serie al dispozitivului (dacă distribuitorul specifică de obicei numere de serie pe facturile sale)
Data publicării: