Despre compatibilitatea LaTeX și MathML cu aplicațiile Pages, Numbers, Keynote și iBooks Author

Află despre cum poți folosi LaTeX și MathML cu aplicațiile Pages, Numbers, Keynote și iBooks Author și vizualizează câteva exemple de ecuații.

LaTeX și MathML sunt compatibile cu toate cele trei aplicații iWork (Pages, Numbers și Keynote) și cu iBooks Author. iWork și iBooks Author sunt compatibile cu toate comenzile LaTeX care pot fi convertite în MathML cu blahtex. Extensiile LaTeX suplimentare compatibile sunt listate mai jos.

Află cum poți adăuga ecuații folosind LaTex și MathML în documentele iWork sau într-o carte iBooks Author.

LaTeX și MathML nu sunt momentan compatibile cu aplicațiile iWork pe iCloud.com.

Comenzi LaTeX

În general, LaTeX necesită ca ecuațiile să fie atașate în comenzile modului Matematică, cum se arată în exemplele listate mai jos. Pentru a simplifica crearea de ecuații, editorul de ecuații iWork și iBooks Author este în modul Matematică în mod implicit, prin urmare nu este necesar să adaugi comenzi din modul Matematică la ecuațiile tale. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Dacă dorești să adaugi text la o ecuație în iWork și iBooks Author care respectă stilul paragrafului, folosește \text{…}. Includerea de ecuații în interiorul \text{...} nu este acceptată.

În modul Matematică, blahtex nu acceptă complet caracterele Unicode non-ASCII, dar acceptă setul complet de caractere Unicode în modul de text. Pentru mai multe informații despre caractere specifice, cum ar fi simbolul pentru drept de autor și caracterele cu accente, consultă Manualul blahtex, 2.22.

Comenzile LaTeX (extensii pentru blahtex) și elementele și atributele MathML acceptate sunt listate mai jos.

Comenzile LaTeX acceptate de iWork

Comandă sau simbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Comenzile LaTeX care nu sunt acceptate de iWork

Comandă sau simbol Notițe
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Simbol Unicode; funcționează doar în modul pentru text
\varGamma  
\cal Folosește \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Folosește "\:", "\,", "\;", or \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Folosește \overset, \underset
\tabular-related environments Compatibilitate limitată pentru \matrix și \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Folosește \boldsymbol

Comenzile LaTeX acceptate de iBooks Author

Comandă sau simbol
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Comenzile LaTeX care nu sunt acceptate de iBooks Author

Comandă sau simbol Notițe
\mathring{}  
\copyright Simbol Unicode; funcționează doar în modul pentru text
\pounds Simbol Unicode; funcționează doar în modul pentru text
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Simbol Unicode; funcționează doar în modul pentru text
\varGamma  
\cal Folosește \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger acceptate
{split}  
\hspace Folosește "\:", "\,", "\;", or \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Folosește \overset, \underset
\owns Folosește \ni
\tabular-related environments Compatibilitate limitată pentru \matrix și \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Folosește \boldsymbol


Pachete LaTeX

Următoarele pachete LaTeX nu sunt acceptate:

Pachet Notițe
cancel Folosește \cancel
ams Folosește \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


Elemente MathML

Folosește tabele de mai jos pentru a afla care sunt elementele MathML acceptate de iWork și Books Author.

Elemente MathML acceptate

Element Notițe
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Nu sunt acceptate toate formele de atașare
mtable Nu sunt acceptate toate atributele
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork și iBooks Author acceptă primul element copil MathML și le ignoră pe celelalte
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Elemente MathML acceptate parțial

Element Notițe
mlabeledtr Tratat ca <mtr> cu primul element copil ignorat
semantics Tratat ca rând
annotation Ignorat efectiv

Elemente MathML care nu sunt acceptate

Element Notițe
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Elementele MathML de conținut nu sunt acceptate.
Consultă elementele acoperite de {ContExp}.


Atribute MathML

Folosește tabele de mai jos pentru a afla care sunt atributele MathML acceptate de iWork și iBooks Author.

Atribute MathML acceptate

Următoarele atribute MathML sunt acceptate de iWork și iBooks Author:

Element Atribut Valoare implicită care poate fi moștenită de la <mstyle> Valori
(Sintaxa valorii este un subset al specificațiilor)
* mathcolor yes  
mstyle scriptlevel no  
mstyle gol sau inutilizabil no  
mstyle scriptminsize no  
mstyle scriptsizemultiplier no  
mstyle <atribute specificate cu valoarea implicită care poate fi moștenită> n/a  
mo lspace yes  
mo rspace yes  
mo largeop yes  
mo minsize yes  
mo maxsize yes  
mo accent yes  
mo movablelimits yes  
mo symmetric yes  
mo stretchy yes  
mo form yes  
mspace width yes  
mspace height yes  
mspace depth yes  
ms lqoute yes  
ms rqoute yes  
mfrac linethickness yes  
mfrac numalign yes  
mfrac denomalign yes  
mover accent yes  
mover align yes  
munderover accent yes  
munderover underaccent yes  
munder accentunder yes  
munder align yes  
mtable rowalign yes  
mtable columnalign yes  
mtable columnspacing yes  
mtable displaystyle yes  
mtr rowalign yes  
mtr columnalign yes  
mtd rowalign yes  
mtd columnalign yes  
mstack align yes top | bottom | center | baseline | axis
msrow position yes  
msgroup position yes  
msgroup shift yes  
mscarries position yes  
mscarries crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length yes  
msline position yes  
mpadded height no  
mpadded depth no  
mpadded width no  
mpadded lspace no  
mpadded voffset no  
mfenced open yes  
mfenced close yes  
mfenced separators yes  
maligngroup groupalign yes  
malignmark edge yes  

Atribute MathML acceptate parțial

Următoarele atribute MathML sunt acceptate parțial de iWork și iBooks Author:

Element Atribut Valoare implicită care poate fi moștenită de la <mstyle> Valori
(Sintaxa valorii este un subset al specificațiilor)
Notițe
mo, mn, mi mathvariant yes Nu acceptă initial, stretched, looped, tailed  
mtable align no top | bottom | center | baseline | axis rownumber nu este acceptat
menclose notation yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Află mai multe
mlongdiv longdivstyle no lefttop  

Atribute MathML care nu sunt acceptate

Element Atribut Notițe
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Depreciat în MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Depreciat în MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Nu afectează aranjamentul vizual
mo separator Nu afectează aranjamentul vizual
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries locația  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry locația  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Exemple de ecuații

   

Matematică de bază

LaTeX Se citește ca
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Aliniere

LaTeX Se citește ca
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Un truc util pentru alinierea elementelor unei ecuații este folosirea \mbox{\phantom{space}}. Conținutul dintre paranteze (space) va indica volumul de spațiu alb creat. În exemplul de mai sus, adăugarea de caractere suplimentare la =digit asigură mai mult spațiu alb între 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Color

LaTeX Se citește ca
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integrale

LaTeX Se citește ca
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle face diferența între ecuațiile tip inline și display.

Matrice

LaTeX Se citește ca
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Elemente comune de ecuații

LaTeX Se citește ca
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Formă aritmetică lungă

MathML Se citește ca
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork și iBooks Author nu sunt compatibile cu LaTeX pentru operații de împărțire și resturi lungi. Pentru a lucra cu operații de împărțire și resturi lungi, trebuie să folosești MathML. 

Informațiile despre produsele care nu sunt fabricate de Apple sau despre site-urile web independente care nu sunt controlate sau testate de Apple sunt furnizate fără recomandare sau aprobare. Apple nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește selectarea, funcționarea sau utilizarea site-urilor web sau produselor de la terți. Apple nu face niciun fel de declarații privind acuratețea sau fiabilitatea site-urilor web terțe. Contactează furnizorul acestor produse pentru a obține mai multe informații.

Data publicării: