Gestionează funcțiile de control din iTunes pentru Windows

Folosește controalele parentale, pentru întreprinderi și pentru educație în iTunes pentru a restricționa conținutul.

Acest articol se aplică numai pentru iTunes 7.1 sau o versiune ulterioară care rulează pe computere Windows.

Administratorii de sistem pot să folosească controale parentale, pentru întreprinderi și pentru educație din iTunes pentru Windows pentru a seta restricții de conținut.

Pașii din acest articol folosesc Editorul de registru (Regedit.exe) pentru a face modificări în registrul Windows. Chiar dacă ai experiență în utilizarea Editorului de registru, întâi trebuie să faci back up pentru registru. Dacă faci o greșeală, aceasta poate cauza probleme legate de computer sau poate împiedica pornirea Windows.

Cheile de registru pentru controale parentale

Două chei de registru gestionează controalele parentale pentru iTunes pentru Windows.

Pe Windows XP și pe Windows Vista pe 32 de biți, Windows 7, Windows 8 și Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale

Pe Windows Vista pe 64 de biți, Windows 7, Windows 8 și Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale

Setarea preferințelor pentru controale parentale

Valoarea specifică utilizatorului [SID] este o reprezentare sub formă de șir a identificatorului de securitate al unui cont de utilizator. În mod obișnuit, arată astfel: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Fiecare cont de utilizator are o altă valoare specifică utilizatorului [SID]. De aceea, iTunes poate stoca preferințe unice pentru controale parentale pentru fiecare utilizator în mod unic în HKEY_LOCAL_MACHINE. Pentru a seta preferințe pentru controale parentale care sunt moștenite de conturi de utilizator noi, creează-le sub următoarele chei de registru.

Pe sistemele Windows pe 32 de biți

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit

Pe sistemele Windows pe 64 de biți

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit

iTunes 8.0.2 și versiunile ulterioare folosesc valorile de sub aceste chei atunci când nu există valori specifice utilizatorului [SID].

iTunes stochează preferințele pentru controlul parental în cinci valori de registru. iTunes folosește aceste valori atunci când controalele parentale sunt blocate:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 și versiunile ulterioare folosesc aceste valori atunci când nu există valori specifice utilizatorului [SID]:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminGamesLimit

iTunes folosește aceste valori atunci când controalele parentale sunt deblocate:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\UserGamesLimit

Valori pentru UserFlags și AdminFlags

Numele valorilor UserFlags sau AdminFlags Valoare hexazecimală
(numai la editarea manuală a valorii de registru client)
Valoare zecimală
(Numai la implementarea valorii de registru prin intermediul Politicii de grup)
Observații:
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Această semnalizare dezactivează numai radioul prin internet. Nu dezactivează posturile de radio Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

s-a adăugat în iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

s-a adăugat în iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

s-a adăugat în iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

s-a adăugat în iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

s-a adăugat în iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

s-a adăugat în iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

s-a adăugat în iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

s-a adăugat în iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

s-a adăugat în iTunes 11.3

Valorile pentru UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit și AdminTVShowsLimit

Aceste valori de registru nu sunt documentate public. Administratorii de sistem lucrează de obicei numai cu preferințele pentru control parental setate în valorile de registru UserFlags și AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit și UserTVShowsLimit

Aceste valori de registru reprezintă controalele parentale deblocate. Acestea sunt setate sub cheia HKEY_CURRENT_USER, pentru ca utilizatorii să poată scrie în ele chiar dacă nu au privilegii sporite. Astfel, nu ar trebui să folosești valorile de registru dacă dorești să nu le permiți utilizatorilor să modifice controalele parentale pe care le setezi.

iTunes urmează restricțiile setate în valorile de registru UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID și UserGamesLimit numai atunci când:

 • Nu este setată nicio valoare pentru AdminFlags în HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Porțiunea kParentalFlags_Locked din valoarea AdminFlags este setată la 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit și AdminTVShowsLimit

Aceste valori de registru reprezintă controalele parentale blocate. Acestea sunt setate sub cheia HKEY_LOCAL_MACHINE, iar utilizatorii au nevoie de privilegii sporite pentru a scrie în ele.

iTunes caută o valoare AdminFlags penntru utilizatorul actual, care indică faptul că controalele sunt blocate. Dacă există una, iTunes folosește valoarea respectivă și ignoră orice Utilizatorxxx valori sub HKEY_CURRENT_USER.

În acest scenariu, valorile Administratorxxx pot să nu reflecte configurările actuale pentru controale parentale dacă aceste controale sunt deblocate. Valorile Numai utilizatorulxxx sunt menținute, însă controalele blocate din AdminFlags rămân actualizate.

Preconfigurarea controalelor parentale

Pentru a preconfigura controale parentale, setează cele trei valori de registru din cheia de registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale pentru fiecare cont de utilizator.

Pentru aceasta, folosește oricare dintre aceste metode:

 • Folosește iTunes pentru a configura și a bloca preferințele pentru controale parentale pentru un utilizator, apoi reprodu valorile pentru utilizatorul respectiv sub cheile de registru pentru alți identificatori de securitate ai contului de utilizator (SID). Înainte de a face acest lucru, asigură-te că nu trebuie să setezi nicio semnalizare care nu poate fi controlată din interfața cu utilizatorul iTunes. 
 • Folosește Editorul de registru pentru a seta valori pentru controalele parentale.

Pentru a preconfigura controale parentale pentru conturi de utilizator care nu au fost create sau utilizate încă, setează următoarele valori.

Pentru versiunile de iTunes pe 32 de biți de pe versiunile de Windows pe 32 de biți sau pe versiunile de iTunes pe 64 de biți de pe versiunile de Windows pe 64 de biți:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminGamesLimit

Pentru versiunile de iTunes pe 32 de biți de pe versiunile de Windows pe 64 de biți:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Controale parentale\Implicit\AdminGamesLimit

Dacă nu există nicio cheie specifică pentru cont în HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Controale parentale, iTunes folosește cheile de sub HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Controale parentale\Implicit.

Pentru a-i împiedica pe anumiți utilizatori să modifice controalele parentale, asigură-te că valoarea kParentalFlags_Locked este setată în cheia AdminFlags.

Atunci când setezi aceste semnalizări, reține că:

 • Nu poți să setezi aceste semnalizări în interfața cu utilizatorul iTunes.
 • Aceste configurări de semnalizare se aplică numai atunci când setezi cheia kParentalFlags_Locked. Dacă nu blochezi AdminFlags, iTunes ignoră configurările.
 • Trebuie să setezi aceste configurări de semnalizare în AdminFlags. Dacă le setezi în UserFlags, ele nu se aplică.
Numele valorilor UserFlags sau AdminFlags Valoare hexazecimală
(numai la editarea manuală a valorii de registru client)
Valoare zecimală
(Numai la implementarea valorii de registru prin intermediul Politicii de grup)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

De exemplu, pentru a dezactiva configurarea Căutați actualizări ale dispozitivului, setează valoarea de registru AdminFlags pentru kParentalFlags_Locked și kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates la 0x40000000.

Informațiile despre produsele care nu sunt fabricate de Apple sau despre site-urile web independente care nu sunt controlate sau testate de Apple sunt furnizate fără recomandare sau aprobare. Apple nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește selectarea, funcționarea sau utilizarea site-urilor web sau produselor de la terți. Apple nu face niciun fel de declarații privind acuratețea sau fiabilitatea site-urilor web terțe. Contactează furnizorul acestor produse pentru a obține mai multe informații.

Data publicării: