macOS High Sierra

Dodawanie adnotacji

Jeśli dodasz obrazek do dokumentu, możesz użyć funkcji Oznaczenia, aby dodać do niego kształty, tekst i objaśnienia bezpośrednio w TextEdit. Możesz nawet rysować na dodanym obrazku przy użyciu gładzika.

Otwórz TextEdit

 1. Przesuń wskaźnik nad obrazek, kliknij w menu podręczne oznaczeń , a następnie wybierz Oznaczenia.

  Jeśli nie widzisz tego menu podręcznego, spróbuj uaktywnić Oznaczenia. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Rozszerzenia kliknij w Czynności, a następnie zaznacz pole wyboru Oznaczenia.

 2. Używaj narzędzi na pasku narzędzi do oznaczania obrazków (lub użyj paska Touch Bar).

  Szkic

  Naszkicuj kształt pojedynczą kreską.

  Jeśli rysunek zostanie rozpoznany jako standardowy kształt, zostanie on zastąpiony tym kształtem. Aby użyć swojego rysunku, wybierz go z wyświetlonej palety.

  Rysuj

  Narysuj kształt jedną kreską. Naciśnij palcem mocniej na gładziku, aby narysować grubszą, ciemniejszą linię.

  To narzędzie pojawia się tylko na komputerach wyposażonych w gładzik Force Touch.

  Kształty

  Kliknij w kształt, a następnie przeciągnij go w pożądane miejsce. Aby zmienić wielkość kształtu, użyj niebieskich uchwytów. Jeśli ma zielone uchwyty, możesz ich użyć do zmiany kształtu.

  Możesz przybliżać lub oddalać, oraz wyróżniać kształty używając tych narzędzi.

  • Zoom : Przeciągnij soczewkę w pożądane miejsce. Aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie, przeciągnij zielony uchwyt. Aby zmienić rozmiar szkła powiększającego, przeciągnij niebieski uchwyt.

  • Wyróżnienie : Przeciągnij narzędzie wyróżniania w pożądane miejsce. Aby zmienić jego wielkość, użyj niebieskich uchwytów.

  Tekst

  Wpisz tekst, następnie przeciągnij pole tekstowe w pożądane miejsce.

  Podpisz

  Jeśli na liście są podpisy, kliknij w jeden z nich, następnie przeciągnij do właściwego miejsca. Aby zmienić jego wielkość, użyj niebieskich uchwytów.

  Tworzenie nowego podpisu:

  • Za pomocą gładzika: Kliknij w Gładzik, kliknij w tekst, gdy poprosi, podpisz się palcem na gładziku, a następnie kliknij w Gotowe. Jeśli rezultat nie jest zadowalający, kliknij w Wymaż, następnie spróbuj ponownie.

   Jeśli funkcja ta jest dostępna w Twoim gładziku, dociśnij palec mocniej, aby podpisać się grubszą, ciemniejszą linią.

  • Używając kamery wbudowanej w komputerze: Kliknij w Kamera. Umieść przed kamerą swój podpis (wykonany na białej kartce papieru), tak aby wyrównać go z niebieską linią widoczną w oknie. Gdy podpis pojawi się w oknie, kliknij w Gotowe. Jeśli rezultat nie jest zadowalający, kliknij w Wymaż, następnie spróbuj ponownie.

  Styl kształtu

  Pozwala zmienić grubość oraz rodzaj linii używanej do tworzenia kształtu oraz dodawanie cienia.

  Kolor obrysu

  Pozwala zmienić kolor linii używanej do tworzenia kształtu.

  Kolor wypełnienia

  Pozwala zmienić kolor używany wewnątrz kształtu.

  Styl tekstu

  Pozwala zmienić czcionkę lub styl i kolor czcionki.

  Aby wykadrować obrazek, przesuń wskaźnik nad jego krawędź, a następnie przeciągnij niebieskie uchwyty, dostosowując rozmiar okna kadrowania. Aby przesunąć okno kadrowania, przesuń wskaźnik nad krawędź obrazka (między niebieskimi uchwytami), a następnie przeciągnij okno w żądane miejsce.

 3. Kliknij w Gotowe.