Pomoc Informacji o systemie

Witamy w Informacjach o systemie

Możesz wyświetlać specyfikację sprzętu, sieci oraz oprogramowania, sprawdzać gwarancję oraz przeglądać zalecenia dotyczące zwalniania miejsca.

Panel Ogólne w oknie Informacji o systemie, wyświetlający podstawowe informacje o sprzęcie i oprogramowaniu oraz numer seryjny Maca.
Specyfikacja sprzętowa w raporcie systemowym.

Sprawdzanie zgodności

Przed zakupem nowego wyposażenia sprzętowego lub oprogramowania warto upewnić się, czy będzie ono działać z Twoim Makiem, porównując wymagania produktu z raportem systemowym. Otwórz Informacje o systemie i wybierz polecenie menu Plik > Pokaż raport systemowy.

Panel Serwis w oknie Informacji o systemie, wyświetlający opcje naprawy i serwisu AppleCare.

Sprawdzanie gwarancji

Nie musisz iść do Apple Store, aby sprawdzić status gwarancji swojego Maca lub dowiedzieć się, czy możesz kupić AppleCare. Wystarczy wybrać polecenie menu Apple > Ten Mac, kliknąć we Wsparcie, a następnie kliknąć w Sprawdź dane gwarancji i wsparcia.

Panel Pamięć masowa w oknie Informacji o systemie, wyświetlający wykres przedstawiający miejsce na dysku.

Oczyszczanie dysku

Możesz wyświetlić wykres, który pozwala szybko zobaczyć, co zajmuje miejsce na Macu. Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac, a następnie kliknij w Pamięć masowa. Aby wyświetlić zalecenia dotyczące zwalniania miejsca, kliknij w Zarządzaj.

Okno dialogowe Czy na pewno chcesz automatycznie opróżniać Kosz, widoczne w oknie z zaleceniami dotyczącymi miejsca na dysku.

Już nie trzeba opróżniać Kosza

Rzeczy znajdujące się w Koszu dłużej niż 30 dni mogą być automatycznie usuwane, aby zwolnić cenną przestrzeń dyskową. Wybierz polecenie menu Okno > Zarządzanie pamięcią masową, a następnie kliknij we Włącz.