macOS High Sierra

Dowiadywanie się, jak można naprawić swojego Maca

Jeśli Twój Mac wymaga usługi serwisowej lub naprawy, w aplikacji Informacje o systemie możesz się dowiedzieć, czy ten Mac jest nadal objęty gwarancją oraz gdzie możesz się udać w celu uzyskania usługi serwisowej.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac.

 2. Kliknij w Serwis, a następnie wykonaj jedną z czynności:

  • Kliknij w Sprawdź dane gwarancji i wsparcia, aby przekonać się, czy Twój Mac nadal objęty jest gwarancją.

   Otworzona zostanie strona internetowa z wprowadzonym numerem seryjnym Twojego Maca. Możesz także odwiedzić witrynę Sprawdź zakres gwarancji i ręcznie wprowadzić numer seryjny.

  • Kliknij w Pokaż moje opcje naprawy i serwisu, aby dowiedzieć się, jakie opcje dostępne są w Twoim regionie (takie jak pomoc telefoniczna, sklepy Apple oraz autoryzowane punkty naprawy sprzętu Apple).

  • Kliknij w Więcej informacji o produktach AppleCare, aby otworzyć stronę Wsparcie – AppleCare.