macOS High Sierra

Jeśli Twój Mac ma kilka woluminów APFS w pojedynczym kontenerze

Jeśli w panelu Pamięć masowa w oknie Informacji o systemie widoczny jest więcej niż jeden dysk, oznacza to, że Twój system korzysta z wielu woluminów.

System plików APFS w systemie macOS High Sierra pozwala na współdzielenie przestrzeni oraz szybkie zmienianie wielkości folderów. Gdy pojedynczy kontener APFS (partycja) zawiera kilka woluminów, wolna przestrzeń w tym kontenerze jest współdzielona i w razie potrzeby może być alokowana do dowolnego woluminu. Każdy wolumin używa tylko części całego kontenera, więc dostępne miejsce równe jest całkowitej wielkości kontenera minus wielkość wszystkich woluminów w tym kontenerze. Ta całkowita ilość zajętej przestrzeni, obejmująca pozostałe woluminy w danym kontenerze, przedstawiana jest jako zakreskowany obszar.

Aby dowiedzieć się więcej o partycjach, zobacz: Dzielenie dysku fizycznego na partycje.