archiwum klasy

Zbiór przeznaczonych tylko do odczytu materiałów powiązanych z usuniętą klasą. Po usunięciu klasy aplikacja Zadane usuwa dane o uczniach i ich postępach, a następnie zachowuje przeznaczone tylko do odczytu kopie wszystkich powiązanych materiałów w archiwum klasy. Archiwa klas pojawiają się w sekcji [twoja organizacja] jako [nazwa klasy] (rok).