macOS High Sierra

Pobieranie rzeczy z Internetu

Możesz pobierać muzykę, pliki PDF, oprogramowanie i inne rzeczy, klikając w łącza na stronach internetowych.

Otwórz Safari

Ważne: Jeśli pobierana rzecz zawiera oprogramowanie, przy próbie jej otwarcia pojawi się alert. Jeśli nie spodziewasz się, że pobrany plik jest aplikacją lub gdy pochodzi on z nieznanego źródła, dla bezpieczeństwa nie należy go otwierać.

Przycisk pokazywania pobieranych rzeczy na pasku narzędzi. Poniżej tego przycisku widoczna jest lista pobierania.
 • Pobieranie rzeczy: Kliknij w element stanowiący łącze do pobierania. Możesz także kliknąć w obraz lub inny obiekt na stronie, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybrać Pobierz wskazywany plik. Niektórych elementów ze stron internetowych nie można pobrać. Safari rozpakowuje pliki zarchiwizowane (np. pliki .zip) po pobraniu.

  Uwaga: Jeśli pobierasz rzecz, która już poprzednio została pobrana, Safari usunie kopię tej rzeczy, aby nie zajmowała miejsca na Macu. To learn more, see Optymalizowanie pamięci masowej na Macu.

 • Wyświetlanie listy pobranych rzeczy: Kliknij w przycisk pokazywania pobieranych rzeczy , znajdujący się w pobliżu prawego górnego rogu okna Safari. Jeśli lista pobranych rzeczy jest pusta, przycisk ten nie jest widoczny.

  • Wstrzymywanie pobierania: Kliknij w przycisk zatrzymywania , znajdujący się po prawej stronie nazwy pliku na liście pobierania. Aby wznowić pobieranie, kliknij w przycisk wznawiania .

  • Znajdowanie pobranej rzeczy na Macu: Kliknij w ikonę szkła powiększającego  obok nazwy pliku na liście pobierania. Jeśli przeniesiesz plik lub zmienisz miejsce pobierania po pobraniu pliku, Safari nie znajdzie pobranego pliku.

   Wskazówka: Aby zmienić miejsce zachowywania pobranych rzeczy na Macu, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Ogólne, kliknij w menu podręczne Lokalizacja pliku do pobrania, a następnie wybierz miejsce.

  • Wymazywanie listy pobranych plików: Kliknij w Wymaż na liście pobierania. Aby usunąć pojedynczą rzecz, kliknij w nią z klawiszem Control, a następnie wybierz Usuń z listy. Domyślnie Safari automatycznie usuwa rzeczy z listy po jednym dniu. Aby zmienić czas automatycznego usuwania, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Ogólne, kliknij w menu podręczne Usuwaj pobrane pliki z listy, a następnie dokonaj wyboru.