macOS High Sierra

Wyświetlanie artykułów bez zbędnych elementów

Możesz użyć funkcji Reader w Safari, aby wyświetlać artykuły ze stron internetowych na jednej stronie, sformatowane do łatwego czytania, przedstawiane bez reklam, narzędzi do nawigacji oraz innych rozpraszających elementów. Możesz dostosować czcionkę, jej wielkość oraz kolor tła w Readerze.

Otwórz Safari

Artykuł w trybie Readera pozbawiony reklam i elementów nawigacyjnych.
 • Wyświetlanie artykułów przy użyciu funkcji Reader: Kliknij w przycisk Readera  na lewym końcu inteligentnego pola wyszukiwania. Przycisk ten jest widoczny tylko wtedy, gdy witryna zawiera artykuł, który może być wyświetlony przez Readera.

 • Zmiana wyglądu strony internetowej w Readerze: W Readerze kliknij w przycisk litery , jaki się pojawi na prawym końcu inteligentnego pola wyszukiwania, następnie wykonaj jedną z czynności w celu dostosowania ustawień:

  • Wybierz wielkość czcionki.

  • Wybierz kolor tła: biały, sepia, szary lub czarny.

  • Wybierz czcionkę.

  Reader zawsze pokazuje tekst, wykorzystując ostatnio wybraną czcionkę, jej wielkość oraz tło.

 • Przerywanie korzystania z Readera: Kliknij ponownie w przycisk Readera  lub naciśnij Esc.