macOS High Sierra

Dodawanie, porządkowanie i wyświetlanie ulubionych witryn

Ulubione witryny możesz szybko zobaczyć na stronie Ulubione, klikając w inteligentne pole wyszukiwania lub używając paska ulubionych. Możesz także wyświetlić najczęściej odwiedzane witryny z listy Ważne witryny.

Otwórz Safari

Dodawanie witryny do ulubionych

 • Dodawanie do Ulubionych: Umieść wskaźnik nad inteligentnym polem wyszukiwania, kliknij i przytrzymaj przycisk szybkiego dodawania , który pojawi się po lewej stronie pola, a następnie wybierz Ulubione.

  Możesz także kliknąć w inteligentne pole wyszukiwania, a następnie przeciągnąć URL oglądanej witryny do widoku ulubionych, lub przeciągnąć URL lub zakładkę do strony ulubionych, paska ulubionych lub folderu ulubionych na pasku bocznym.

Porządkowanie ulubionych witryn

 • Zmienianie kolejności ulubionych: Przeciągnij je w inne miejsca.

 • Edycja ulubionej witryny lub nazwy folderu: Kliknij z naciśniętym klawiszem Control w daną rzecz na stronie ulubionych lub na pasku ulubionych, a następnie z menu skrótów wybierz Zmień nazwę. Możesz także kliknąć mocno w nazwę lub kliknąć i przytrzymać ją, aż zostanie wyróżniona, a następnie wprowadzić nową.

 • Usuwanie ulubionej witryny: Przeciągnij ulubioną witrynę poza stronę ulubionych lub poza pasek ulubionych. Zwolnij przycisk, gdy zobaczysz ikonę usuwania . Możesz także kliknąć w ulubioną witrynę z naciśniętym klawiszem Control, następnie wybrać Usuń z menu skrótów.

 • Pokazywanie innego folderu zakładek w widoku ulubionych: Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Ogólne, a następnie użyj menu podręcznego Pokazywane w ulubionych.

 • Wyświetlanie lub ukrywanie w Ulubionych często odwiedzanych witryn: Wybierz polecenie menu Zakładki > Pokazuj często odwiedzane w Ulubionych.

  Często odwiedzane witryny pokazane są na liście pod ulubionymi na stronie ulubionych.

Wyświetlanie strony ulubionych

 • Wyświetlanie strony ulubionych: Wybierz polecenie menu Zakładki > Pokaż ulubione. Jeśli nie widzisz menu Pokaż ulubione, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Ogólne, a następnie kliknij w menu podręczne W nowych oknach otwieraj i wybierz ulubione.

  Stronę Ulubione możesz także wyświetlać, gdy otwierasz nowe karty. Jeśli nie widzisz strony Ulubione w nowych kartach, zmień ustawienia w preferencjach ogólnych.

 • Wyświetlanie ulubionych z inteligentnego pola wyszukiwania: Kliknij w inteligentne pole wyszukiwania, aby wyświetlić ulubione witryny, a następnie kliknij w jedną z ikon witryny, którą chcesz otworzyć. Lista ulubionych zniknie, gdy zaczniesz wpisywać i nie będzie widoczna, jeśli klikniesz w to pole podczas wyświetlania strony z Ulubionymi lub Ważnymi witrynami.

  Inteligentne pole wyszukiwania w Safari. Poniżej tego pola widoczne są ikony ulubionych witryn.
 • Wyświetlanie paska ulubionych: Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż pasek ulubionych. Pasek z ulubionymi witrynami pojawi się pod paskiem narzędzi.

  Pasek ulubionych z folderem zakładek. Aby edytować zakładkę lub folder na pasku, kliknij i przytrzymaj dany element. Aby zmienić ułożenie elementów na pasku, przeciągnij je. Aby usunąć element, przeciągnij go poza obszar paska.
 • Otwieranie ulubionej witryny: Kliknij w ulubioną witrynę na stronie Ulubione, w widoku ulubionych widocznych po kliknięciu w inteligentnym polu wyszukiwania, lub na pasku ulubionych (lub użyj paska Touch Bar).

Uwaga: Safari używa iCloud do synchronizowania ulubionych witryn na wszystkich Macach i urządzeniach iOS, na których Safari jest włączone w preferencjach iCloud.