macOS High Sierra

Rozwiązywanie problemów z Safari

W przypadku problemów związanych z przeglądaniem stron internetowych warto wypróbować poniższe sugestie.

Witryny się nie wyświetlają

  • Sprawdź połączenie z Internetem.

  • Spróbuj użyć innej aplikacji korzystającej z Internetu (na przykład takiej jak Mail).

  • Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone, a urządzenia sieciowe (np. router) — włączone.

Problemy z otwieraniem stron internetowych

Jeśli komputer jest połączony z Internetem, ale nadal występują problemy, zaczekaj parę minut i spróbuj ponownie otworzyć daną stronę.

Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz:

Jeśli nie można otworzyć witryny w Safari

Jeśli nie można otworzyć okna Safari

Jeśli użytkownik nie może otworzyć strony internetowej korzystającej z szyfrowania

Strony internetowe są zniekształcone lub trudne do odczytania

Jeśli strony internetowe są zniekształcone i niekompletne lub tekst na nich jest zbyt mały, pomóc może zmiana preferencji Safari. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz:

Jeśli tekst na stronie internetowej zawiera dziwne lub nietypowe znaki

Jeśli pewne funkcje strony internetowej nie działają

Jeśli Safari nie wyświetla grafiki na stronach internetowych

Powiększanie stron

Wyszukiwanie nie jest efektywne

Jeśli wyszukiwanie w Internecie nie przynosi spodziewanych wyników, możesz poprawić wyniki wyszukiwania, używając właściwych terminów.

Automatyczne wypełnianie formularzy nie działa

Automatyczne wypełnianie formularzy to funkcja pozwalająca Safari na zapamiętywanie danych wprowadzanych w formularzach na stronach internetowych. Jeśli automatyczne wypełnianie nie działa, być może trzeba zmienić ustawienia w panelu Formularze w preferencjach Safari.

Problemy z pobieraniem plików

  • Kliknij w przycisk pokazywania pobieranych rzeczy , aby zobaczyć status pobieranych rzeczy.

  • Jeśli pobieranie jest wstrzymane, kliknij w przycisk wznawiania obok danego pliku na liście.

  • Aby pokazać pobrany plik w Finderze, kliknij w lupę  po prawej stronie nazwy danego pliku na liście.

Jeśli szukasz rozwiązań innych problemów związanych z pobieraniem, zobacz Jeśli Safari nie może pobrać rzeczy z sieci.

Problemy z wtyczkami

Jeśli dana witryna nie może wyświetlić zawartości obsługiwanej przez wtyczkę, może pojawić się element zastępczy z przyciskiem opisującym problem z wtyczką. Na przykład wtyczka może być nieaktualna, brakująca lub zablokowana.

Spróbuj kliknąć w przycisk zastępczy, aby rozwiązać problem.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jeśli brakuje wtyczki oraz Jeśli pojawia się prośba o zaufanie lub uaktualnienie wtyczki.